Cijfer van mei 2021: 1.195 bijstandsdossiers voor Belgen in het buitenland

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
1195 individuele dossiers verwerkt door de dienst Bijstand aan Belgen in het Buitenland in 2020

Daartoe onderhoudt hij nauw contact met onze posten in het buitenland. In 2020 behandelde de dienst 1.195 dossiers, namelijk:

  • 503 overlijdens: de politie vragen het overlijden te melden aan de familie, contact met de familie, toezien op de repatriëring van het stoffelijk overschot, soms op kosten van Buitenlandse Zaken een eenvoudige maar waardige begrafenis of crematie ter plaatse organiseren;
  • 565 bijstandsdossiers: hulpvragen van uiteenlopende aard zoals ziekenhuisopnames (onder meer de familie inlichten), tijdelijke problemen …;
  • 45 dossiers ‘lot’: onrustwekkende verdwijningen of mensen opsporen van wie de familie al  sinds enkele dagen of zelfs meerdere jaren geen nieuws heeft gehoord;
  • 82 dossiers aanvragen voor financiële hulp: sommige landgenoten verkeren in uiterste nood en wensen dan naar België terug te keren. Als we geen opvang voor hen vinden in hun omgeving, worden ze gerepatrieerd tegen ondertekening van een schuldbekentenis.

Ter vergelijking: in 2019 behandelde de dienst C1.1 1.141 dossiers, een gelijklopend aantal.

Overigens was 2020 natuurlijk ook een zwaar coronajaar. Veel Belgen zaten vast in het buitenland. Tussen maart en eind september 2020 ontving DGC maar liefst 15.000 e-mails met vragen tijdens de repatriëringen en in de zomer na de invoering van de kleurcodes (rood, oranje, groen) voor reisbestemmingen binnen Europa! Uiteindelijk werden ruim 11.000 Belgen vanuit het buitenland gerepatrieerd.

Maar, meer dan statistieken ligt het menselijke aspect in elk dossier ons na aan het hart.