Cijfer van november 2023: 189,5 miljoen euro humanitaire hulp in 2022

In 2022 schonk ons land 189,5 miljoen euro humanitaire hulp. Een aanzienlijk deel vloeide naar het Midden-Oosten, de Grote Meren en de Sahel, maar ook naar Oekraïne.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Infografiek die aangeeft dat België 189,5 miljoen euro humanitaire hulp schonk in 2022

In 2022 schonk ons land 189,5 miljoen euro humanitaire hulp. Een aanzienlijk deel vloeide naar het Midden-Oosten, de Grote Meren en de Sahel, maar ook naar Oekraïne.

Vorig jaar meldden we dat de noden in de wereld bleven toenemen in 2021. Jammer genoeg geldt precies hetzelfde voor 2022. In oktober 2021 schatte de internationale humanitaire gemeenschap dat 251 miljoen mensen in 59 landen nood hadden aan bijstand en humanitaire bescherming. Een jaar later ging het al over 324 miljoen personen in 63 landen. Op dit moment – november 20232 – spreekt men al van 367,7 miljoen personen in 70 landen.

Terwijl 2021 nog gebukt ging onder de covidcrisis, ontbrandde in 2022 de oorlog van Rusland in Oekraïne. Het conflict had grootschalige gevolgen voor de voedselzekerheid en de energievoorziening in de wereld. Ondertussen uitte ook de klimaatverstoring zich in steeds frequentere rampen zoals overstromingen en extreme droogte en hitte.

Midden-Oosten, Grote Meren, Sahel, Oekraïne

Voor België blijft het een prioriteit om mee de humanitaire noden in de wereld te helpen lenigen. In 2022 besteedde ons land dan ook 189.468.688 euro aan humanitaire hulp, ongeveer 3,25 miljoen meer dan in 2021.

Een belangrijk deel daarvan – 48 miljoen euro – vloeide naar het Midden-Oosten. Vooral de Syriëcrisis en de Palestijnse crisis leiden er tot grote noden, maar ook Yemen (5 miljoen euro) werd niet vergeten. De regio van de Grote Meren in Afrika – met vooral DR Congo – ontving ongeveer 24,4 miljoen euro Belgische humanitaire hulp. Een gelijkaardig bedrag werd in de Sahel besteed.

Naast Ethiopië en Afghanistan – elk 3 miljoen euro – ging er vanzelfsprekend veel aandacht naar Oekraïne. Het land in oorlog ontving 19 miljoen euro humanitaire hulp. Deze hulp is extra en onttrekt dus geen middelen aan de zogenaamde vergeten crisissen.

Voor 2023 ziet het ernaar uit dat België 200 miljoen euro humanitaire hulp zal geven, een absoluut record! Het bedrag omvat 10 miljoen euro extra voor Syrië en 13 miljoen euro voor Oekraïne.

Gespecialiseerde organisaties en flexibele fondsen

Voor zijn humanitaire hulp doet ons land beroep op gespecialiseerde internationale organisaties zoals het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC, 33 miljoen euro), het Wereldvoedselprogramma (WFP, 20 miljoen euro), de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR, 18 miljoen euro) en de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA, 11,5 miljoen euro).

Een aantal voornamelijk Belgische ngo’s ontving in 2022 in totaal 27,7 miljoen euro. Het betreft Caritas, Oxfam, Handicap International, Dokters van de Wereld, Rode Kruis Vlaanderen, Croix-Rouge de Belgique, Dierenartsen zonder Grenzen, Plan International, de Norwegian Refugee Council en de International Council of Voluntary Agencies.

België doet er alles aan om de hulp zo snel mogelijk bij de mensen in nood te krijgen. Vandaar het grote belang van internationale flexibele fondsen zoals SFERA van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) en de specifieke landenfondsen van het VN- Coördinatiebureau voor Humanitaire Zaken (OCHA). Zij kregen niet minder dan 84,5 miljoen euro.