Cijfer van oktober 2022: 2.794 medewerkers bij onze FOD

Wereldwijd telt onze FOD 2.794 werknemers. Een groot deel daarvan werkt op het hoofdbestuur in Brussel. Daarnaast zijn er 1.676 collega’s actief in onze posten in het buitenland.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Cijfer van oktober 2022: 2.794 medewerkers bij onze FOD

Wereldwijd telt onze FOD 2.794 werknemers. Een groot deel daarvan werkt op het hoofdbestuur in Brussel. Daarnaast zijn er 1.676 collega’s actief in onze posten in het buitenland.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft zowel een binnen- als een buitencarrière. De binnencarrière verwijst naar personeel dat permanent op het hoofdbestuur werkzaam is. Medewerkers van de buitencarrière (diplomaten, visumagenten…)  vertegenwoordigen België in andere landen en bij internationale organisaties. Ze veranderen om de 4 jaar van post. Na 2 termijnen in het buitenland keren ze voor enkele jaren terug naar het hoofdbestuur in Brussel. Onze posten werven ook lokaal personeel aan.

Aantal medewerkers bij het hoofdbestuur in Brussel

Buitencarrière

222

Binnencarrière

896

Totaal

1.118

Medewerkers in de posten, met inbegrip van de Permanente Vertegenwoordigingen (PV) in Brussel en in het buitenland

Buitencarrière

392

Binnencarrière

6

Lokaal aangenomen contractuelen

1.210

Uitgezonden contractuelen

68

Totaal

1.676

Algemeen totaal (hoofdbestuur + posten)

2.794

Onze FOD streeft ernaar een aantrekkelijke, dynamische en vernieuwende werkgever te zijn. De medewerkers worden gemotiveerd om dagelijks het beste van zichzelf te geven door hen de nodige inspraak en verantwoordelijkheid te geven en hen te ondersteunen in hun ontwikkeling via opleidingen. We bieden een aangename en veilige werkomgeving én de mogelijkheid om werk en gezinsleven optimaal op elkaar af te stemmen. Ook diversiteit is een aandachtspunt.

Zin om bij ons te werken?

Onze FOD is continu op zoek naar nieuwe personeelsleden, zowel voor de binnen- als de buitencarrière.

Op regelmatige basis lanceert Selor − het selectiebureau van de federale overheid – een examen om te kunnen toetreden tot de buitenlandse carrière.

Voor de binnencarrière (hoofdbestuur in Brussel) zoeken we, naast analisten internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking, onder andere ook juristen die vertrouwd zijn met Belgisch en internationaal recht, IT-professionals, communicatiespecialisten, office assistants, boekhouders en HR-profielen.

Ook stagiairs binnen het kader van een studie zijn welkom.

Meer info?

Werken voor de FOD Buitenlandse Zaken