Cijfer van oktober 2023: 105 medewerkers aangeworven voor het Belgische EU-voorzitterschap

Maar liefst 105 medewerkers worden specifiek aangeworven om het Belgische EU-voorzitterschap in 2024 in goede banen te leiden. Ook een pak andere collega’s zullen nauw betrokken zijn.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
150 medewerkers werden aangeworven voor het Belgisch EU-voorzitterschap

Maar liefst 105 medewerkers worden specifiek aangeworven om het Belgische EU-voorzitterschap in 2024 in goede banen te leiden. Ook een pak andere collega’s zullen nauw betrokken zijn.

Volgend jaar is het zover: België wordt van 1 januari tot 30 juni 2024 voorzitter van de Raad van de EU. En dat betekent heel veel werk op de plank voor de Belgische overheden én voor onze FOD. Het voorzitterschap plant onder andere de ministerraden en de tientallen werkgroepen op niveau van de ambtenaren, en zit ze ook voor. Daarnaast vertegenwoordigt het de Raad bij andere EU-instellingen, vooral de Europese Commissie en het Europees parlement. En dat allemaal om akkoorden over EU-wetgeving te kunnen afsluiten.

Het extra werk dat zo’n voorzitterschap met zich meebrengt voor onze FOD, kunnen we niet aan met ons gebruikelijke personeelsbestand. Vandaar dat een EU-voorzitterschap altijd gepaard gaat met de aanwerving van tijdelijk personeel. Op dit moment zijn al 95 extra medewerkers druk in de weer om het voorzitterschap voor te bereiden. Daar komen binnenkort nog 10 collega’s bij. Dat brengt het totaal aantal tijdelijk aangeworven werkkrachten, specifiek voor het EU-voorzitterschap, op 105.

Uiteenlopende taken

Hun taken zijn zeer uiteenlopend. Zo is er de task force, een ploeg van een 20-tal mensen die alles coördineert. We beschikken over een speciaal webteam dat alle nieuws over het voorzitterschap zal publiceren. Verder zijn er een extra persattaché, grafisch vormgever, fotograaf en zo meer. Niet te vergeten: een aantal mensen die helpen bij de aanwerving van al dat tijdelijke personeel.

Sommigen staan in voor de formulering van openbare aanbestedingen, zoals om een evenementenbureau aan te duiden – tijdens een voorzitterschap worden tal van evenementen georganiseerd - of om verbindingsofficieren te rekruteren. Een verbindingsofficier is een brugfiguur tussen het voorzitterschap en een bepaalde lidstaat. Dat zijn dus extra werkkrachten die buiten de vermelde 105 vallen.

Een groot aantal van de tijdelijke medewerkers werkt op inhoudelijke dossiers en is aan de slag in de diverse directies-generaal op het hoofdkwartier maar ook op onze Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (BelgoEurop). Deze laatste vormt immers de concrete schakel tussen het Europese en het Belgische niveau. Vanzelfsprekend zijn ook heel wat van onze vaste medewerkers nauw betrokken bij het voorzitterschap.

Een EU-voorzitterschap is een belangrijke verantwoordelijkheid. Ons land heeft zich daar altijd ten volle voor ingezet, de laatste keer in 2010. Ook voor het voorzitterschap in 2024 zet België alles in stelling om het zo goed mogelijk te laten verlopen.