Cijfer van september 2022: 2,19 miljard euro officiële ontwikkelingshulp in 2021

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Infografiek die toont dat België in 2021 2,19 miljard euro aan officiële ontwikkelingshulp besteedde

In 2021 besteedde België 2,19 miljard euro aan officiële ontwikkelingshulp of ODA (Official Development Aid). Dat is iets meer dan in 2020 (2,03 miljard) en in 2019 (1,9 miljard).

Van de 2,19 miljard euro die België in 2021 aan ODA uitgaf, werd 1,23 miljard euro (56%) beheerd door onze directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). Dat geld vloeit onder meer naar de gouvernementele samenwerking met 14 prioritaire partnerlanden. Ons land spitst zich daarbij toe op de minst ontwikkelde landen. Tot de partnerlanden behoren onder andere DR Congo, Rwanda, Burundi en de Palestijnse Gebieden. De focus ligt op mensenrechten (vrouwenrechten, seksuele en reproductieve gezondheidsrechten…).

Ook Belgische ngo’s ontvangen steun voor hun programma’s, naast een aantal internationale organisaties zoals het VN-Kinderfonds (UNICEF), het VN-Milieuprogramma (UNEP) en de VN-Landbouw- en Voedselorganisatie (FAO). DGD beheert eveneens de Belgische humanitaire hulp.

Andere diensten van onze FOD besteedden 87,43 miljoen euro dat in aanmerking komt als ODA, onder meer voor conflictpreventie. In totaal beheerde onze FOD in 2021 ongeveer 1,31 miljard euro of 60% van de Belgische ODA.

Het overblijvende deel van de ODA (881,74 miljoen euro) kwam onder meer op rekening van de gewesten en andere federale overheidsdiensten zoals Financiën. Het omvat tevens de Belgische bijdrage aan de ODA van de Europese Commissie: 477 miljoen euro. Ook de opvang van asielzoekers door het federaal agentschap Fedasil kan gedeeltelijk als ODA aangerekend worden, in 2021 was dat 212 miljoen euro.

Omgerekend naar het percentage van het bruto binnenlands product bedroeg de ODA in 2021 ongeveer 0,43%. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir wil vanaf 2023 geleidelijk meer ODA besteden om tegen 2030 0,7% te halen. De rijke landen kwamen al in 1970 overeen om te streven naar 0,7% ODA.

Er zijn vele redenen waarom we aan ontwikkelingssamenwerking doen, en zeker niet alleen omdat het een internationale verplichting is. Zo dragen we door ons koloniale verleden een verantwoordelijkheid voor de armoede in het Zuiden. Humanitaire hulp is een morele verplichting en een uiting van solidariteit tussen de volkeren. En als alle mensen het goed hebben, is dat ook goed voor ons. Veel problemen in het Zuiden hebben immers ook hun weerslag op ons, bijvoorbeeld via migratie, vervuiling, veiligheid en klimaatverstoring.