Consulaire dienstverlening in het buitenland: een overzicht

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Wapenschild van het Consulaat Generaal van België

© Shutterstock

Onze consulaten staan ten dienste van Belgen die in het buitenland wonen of er op reis zijn. Een overzicht van de adressen van de Belgische consulaten en ambassades vind je op onze website. Sinds 2014 omschrijft het consulair wetboek heel nauwkeurig wat we precies verstaan onder die consulaire dienstverlening.

Administratieve bijstand

In de eerste plaats verlenen onze consulaten dezelfde administratieve bijstand als de gemeenten in België. Met andere woorden: afgifte van identiteitskaartenreispaspoorten en attesten (van woonplaats, nationaliteit…), deelname aan federale en eventueel Europese verkiezingenwijzigingen in je burgerlijke staat en dergelijke. Er is wel een belangrijke voorwaarde: deze bijstand komt enkel toe aan Belgen die ingeschreven zijn in het consulaire bevolkingsregister!

Notariële zaken

Diplomatieke en consulaire ambtenaren beschikken ook over een zekere bevoegdheid inzake notariële zaken rond bezit en familierecht. Denk aan volmachten, huwelijkscontract, nalatenschap, schenking of testament. Let wel: Belgen die in een EU-land verblijven, dienen zich voor notariële zaken te wenden tot de lokale overheid.

Nationaliteit en legalisatie van vreemde documenten

Voorts kan je bij de consulaire diensten eveneens terecht voor allerlei zaken rond je (Belgische) nationaliteit. Een consulaat kan ook instaan voor de legalisatie van vreemde documenten. Het betreft dan wel uitsluitend een bekrachtiging van de echtheid van de handtekening, de hoedanigheid van de ondertekenaar en eventueel de identiteit van de zegel of de stempel.

Consulaire bijstand

Ambassades, consulaten en ereconsulaten kunnen bijstand verlenen in sommige situaties waarbij een Belg betrokken is, zoals bepaald door de wet op de consulaire bijstand. Met name bij overlijden, ernstig ongeval, ernstig misdrijf, onrustwekkende verdwijning, aanhouding of hechtenis, extreme noodtoestand, zware consulaire crisis en internationale kinderontvoering wanneer het kind en/of een van de ouders Belg is. De wet bepaalt ook de gevallen waarin er geen aanspraak kan gemaakt worden op consulaire bijstand.

Als België geen vertegenwoordiging heeft in het land waar je in nood verkeert, kan je contact opnemen met om het even welke andere vertegenwoordiging van een EU-land. De bijstand die zij verlenen, is beperkt tot dezelfde noodsituaties zoals beschreven in de wet op de consulaire bijstand

Geen privéaangelegenheden

Onze consulaire ambtenaren houden zich wel verre van privéaangelegenheden. Een landgenoot in het buitenland kan dus niet rekenen op een tussenkomst in geval van geldkwesties (onbetaalde hotelrekeningen, boetes, medische kosten…). Een consulaat zal evenmin zorgen voor een voorkeursbehandeling in een ziekenhuis of gevangenis, of privézaken regelen zoals een hotel reserveren, een woonst of een job zoeken, of een visum verlengen.

Eigen verantwoordelijkheid

We willen er voorts op wijzen dat een landgenoot ook zelf verantwoordelijkheid draagt. In eerste instantie probeert de landgenoot hulp te krijgen via familie, werkgever, verzekering, ziekenfonds of touroperator. Als de situatie ernstig is en je zelf geen hulp kan vinden, kan je in het kader van de consulaire bijstand een beroep doen op de Belgische ambassade of consulaat.