De 3 laureaten van D4D 2022

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Agribox brengt vormingen en essentiële info over landbouw tot in de Malinese huiskamer.

De winnaar Agribox brengt vormingen en essentiële info over landbouw tot in de Malinese huiskamer. © Agribox

Boeren toegang geven tot belangrijke informatie, burgerwetenschap inzetten in de strijd tegen schistosomiase en snellere respons mogelijk maken bij natuurrampen. Dat zijn de laureaten van de Digital for Development (D4D)-prijzen 2022.

Op 24 november 2022 werden opnieuw de D4D-prijzen uitgereikt, nu al voor de 4de keer sinds 2016. Doel: initiatieven belonen die digitale technologieën inzetten als hefboom voor ontwikkeling. Deze innovatieve oplossingen dienen bij te dragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Image
Industrie, innovatie en infrastructuur

D4D wordt georganiseerd door het AfricaMuseum met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Er worden telkens 3 prijzen uitgereikt voor 3 categorieën: iStandOut (het succesverhaal), iStartUp (het innovatieve idee/start-up), en iChoose (publieksprijs).

In 2022 gingen de prijzen naar:

iStandOut: Kleine boeren in Mali toegankelijke, digitale tools aanreiken

De meeste boeren in Mali werken nog kleinschalig en hebben nauwelijks toegang tot digitale diensten. De toegang tot internet is beperkt en zelfs smartphones zijn nog niet wijdverspreid. Daardoor blijven ze verstoken van belangrijke informatie zoals marktprijzen en van vormingen om hun technieken aan te passen aan de klimaatverstoring. Ze kunnen ook moeilijker hun waren aanprijzen en contact leggen met handelaars.

De startup AgriBox ontwikkelde daarom een applicatie voor smartphones die evengoed op een televisie werken. En televisietoestellen zijn wel alom aanwezig in de afgelegen Malinese dorpen. Met behulp van een decoder kunnen boeren op hun tv allerlei opleidingen volgen – via audio en video – en hun waren op de markt brengen.

De aangeboden kit omvat ook sensoren waarmee boeren de bodemvochtigheid, temperatuur of zuurtegraad van hun exploitatie kunnen meten en hun irrigatie kunnen automatiseren. Ze krijgen ook toegang tot marktprijzen en weerberichten. Met als groot pluspunt: dat alles in de lokale talen!

AgriBox doet er alles aan om zo duurzaam mogelijk te werken, onder meer door gebruik te maken van zonne-energie en door de gegevens zo veel mogelijk per sms te sturen en niet per internet.

Ook betrokken bij dit initiatief waren Agri Vision Sahel dat complementaire startups uit de landbouwsector bijeenbrengt en de startup Bi Musso dat door vrouwen verwerkte voedingsproducten aanbiedt in een webwinkel.

Prijs: 10.000 euro om onderzoeksactiviteiten voort te zetten en het project te ontwikkelen

Image
prijsuitreiking in het AfricaMuseum

Alle betrokkenen bij de prijsuitreiking in het AfricaMuseum. © AfricaMuseum

iStartUp: Burgerwetenschap om schistosomiase onder controle te houden (DR Congo en Oeganda)

Schistosomiase (bilharziasis) wordt veroorzaakt door parasitaire wormen (Schistosoma) die zich door de huid boren. Infectie treedt op via zwemmen in of het drinken van water dat besmet is met de uitwerpselen van aangetaste zoetwaterslakken. Om de ziekte onder controle te krijgen, is het nodig om zicht te hebben op de verspreiding van die slakken.

Maar dat is een uiterst omslachtig en duur werk tenzij… er burgers ingezet worden! 50 burgers – vrouwen en mannen uit DR Congo en Oeganda – werden uitgerust met een smartphone, beschermende kledij en een slakkenschep. Ze identificeerden, telden en fotografeerden de zoetwaterslakken op plekken waar mensen in contact komen met water. Alle gegevens stuurden ze door naar de ‘KoBo Toolbox’-app.

Congolese en Oegandese doctoraatsstudenten gingen vervolgens aan de slag met de gegevens. Ze maakten tevens gebruik van machine learning om een app te maken die de zoetwaterslakken met 97% nauwkeurigheid kan identificeren. Lokale gezondheidscentra en ministeries kunnen deze tool, maar ook de verspreidingskaarten van de slakken, online consulteren.

De studenten verfijnen momenteel de app opdat hij ook bruikbaar wordt in afgelegen gebieden en voegen er voorlichtingsmateriaal over schistosomiase aan toe. Het project ATRAP is een samenwerking tussen Mbarara University of Science and Technology (Oeganda), de Université de Kinshasa (Congo), het AfricaMuseum en KULeuven.

Prijs: de winnaar kan een stage lopen in een incubator van een Belgische of internationale onderneming ter waarde van 25.000 euro

iChoose: Een protocol om sneller te reageren bij natuurrampen

Het Sustainability-As-A-Service-protocol (Duurzaamheid als een dienst) wil levens redden bij natuurrampen door mensen toe te laten makkelijker een schenking te doen en door te garanderen dat schenkingen een maximale impact hebben. Het protocol zet daarbij vooral in op de snelheid van de geldtransfers.

Dat is een belangrijk voordeel voor donoren én humanitaire organisaties omdat deze tot nu toe vaak te traag reageren omwille van bureaucratische regels en moeizame fondsenwerving.

Prijs: 5000 euro

De geselecteerde initiatieven moeten voldoen aan een van de prioriteiten van de digitale strategie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking:

  1. beter gebruik van gegevens (big data);
  2. digitalisering die achtergestelden vooruithelpt (inclusieve samenlevingen);
  3. digitalisering voor een duurzame economische groei die iedereen ten goede komt.

Het D4D-initiatief ondersteunt SDG9 die onder meer de innovatie wil bevorderen. De laureaten zelf dragen bij tot diverse SDG’s. Bijvoorbeeld AgriBox tot SDG2 (geen honger) en ATRAP tot SDG3 (gezondheid).