De EU bundelt haar krachten voor externe actie

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Lachende schoolkinderen in Bangladesh

In het verleden zorgde de EU voor scholing van deze kwetsbare kinderen in Bangladesh. © Europese Unie

In het verleden maakte de EU gebruik van diverse financieringsinstrumenten voor haar externe actie. Zo putte ze uit het Europees Ontwikkelingsfonds voor haar ontwikkelingssamenwerking met de ‘ACS-landen’ (Afrika, Caraïben, Stille Oceaan). Dat fonds werd rechtstreeks door de EU-lidstaten gevoed en hoorde niet tot het EU-budget. Daardoor had het Europees Parlement er geen zeggenschap over.

Daarnaast bestond er een European Neighbourhood and Partnership Instrument, dat specifiek de Oostelijke (Oekraïne,…) en Zuidelijke (Noord-Afrika, Midden-Oosten) ‘buurtschappen’ ondersteunde. Het Development Cooperation Instrument voorzag onder meer in de samenwerking met andere regio’s zoals Latijns-Amerika en Azië.

Eenvoudiger, flexibeler, zichtbaarder en doeltreffender

Daaraan komt nu een eind. Zowat alle externe financieringsinstrumenten worden gehergroepeerd tot één enkel Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI) – ofwel Global Europe. Het instrument beschikt over 79,5 miljard euro voor de periode 2021-2027, een verhoging met 12%. De fondsen gaan bij voorkeur naar de landen met de hoogste noden: minst ontwikkelde en lage-inkomenslanden, fragiele landen, landen in crisis…

De vernieuwing zal de externe actie van de EU eenvoudiger, flexibeler, zichtbaarder en doeltreffender maken. De EU zal ook beter aan haar politieke prioriteiten kunnen voldoen, zoals de promotie van haar waarden en belangen voor een stabielere en vreedzamere wereld. Global Europe zal het herstel na de covidpandemie ondersteunen en sterk bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en het klimaatakkoord van Parijs.

Het budget wordt verdeeld over 4 pijlers:

  • Geografisch (60,39 miljard euro): dialoog en samenwerking met derde landen (Sub-Saharaans Afrika, Latijns-Amerika, Noord-Afrika en Midden-Oosten…)
  • Thematisch (6,36 miljard euro): mensenrechten & democratie; civiele samenleving; vrede, stabiliteit & conflictpreventie; globale uitdagingen zoals gezondheid, onderwijs, versterken van vrouwen…
  • Snelle respons (3,18 miljard euro): stabiliteit en conflictpreventie in geval van crisis, veerkracht verhogen…
  • Onvoorziene uitdagingen en prioriteiten (9,53 miljard)

Global Europe omvat ook een investeringskader waarmee extra fondsen aangetrokken kunnen worden voor duurzame ontwikkeling, en dat zowel uit de publieke als de private sector. In totaal wil de EU voor 2021-2027 meer dan een half biljoen euro mobiliseren.

De EU gaat ervan uit dat 93% van de uitgaven van Global Europe in aanmerking komt als ‘officiële ontwikkelingshulp’ (ODA). 30% moet vloeien naar klimaatacties, 10% naar het beheer van migratie. 20% moet de ongelijkheid in de wereld aanpakken, 85% moet op een of andere manier bijdragen aan meer gendergelijkheid.

België ondersteunt daadkrachtig de nieuwe manier van werken. Ons land zal zich in elk geval blijven inzetten om zijn beleidsprioriteiten mee te laten opnemen in de door de EU gefinancierde programma’s, al dan niet via allianties met gelijkgezinde lidstaten. Onze thematische en geografische diensten op het hoofdkwartier en vanzelfsprekend ook ons postennetwerk – onze antennes ter plaatse – spelen daarbij een cruciale rol.

Meer weten?