Een ministeriële bijeenkomst bij de NAVO: blik achter de schermen

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Jens Stoltenberg en Sophie Wilmès

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg begroet minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès bij de aanvang van de top. © NATO

Het hoofdkwartier van de NAVO (Noord-Atlantische Verdragsorganisatie) is gehuisvest in Brussel (Evere). Als politieke en militaire alliantie staat de NAVO in voor de vrijheid en veiligheid van haar lidstaten.

De ministers van Defensie van de NAVO-landen vergaderen driemaal per jaar, deze van Buitenlandse Zaken tweemaal per jaar. Sedert het begin van de coronacrisis vonden deze bijeenkomsten virtueel plaats. Maar op 23 en 24 maart 2021 kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken weer fysiek bijeen.

Er stonden 3 punten op de agenda: Rusland, Afghanistan en NAVO 2030, een reflectie over de veiligheidsuitdagingen in de toekomst. Minister Wilmès neemt natuurlijk niet onvoorbereid deel. Hoe helpt onze post – de Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de NAVO – daarbij?

De diplomaten verantwoordelijk voor elk specifiek dossier – Rusland, Afghanistan… - bereiden een nota voor van 2 à 3 pagina’s. Die nota bevat steeds de volgende punten: (1) een inleiding; (2) het standpunt van België over het thema & het belang voor België; (3) het standpunt van de andere landen. Op die manier krijgt de minister inzage in welke landen ons standpunt delen en welke er een tegenovergestelde visie op nahouden. Een 4de punt zijn de speaking points, een in het Engels uitgeschreven tekst die als basis dient voor wat de minister zal zeggen.

Daarna wordt de nota grondig nagelezen op het kabinet van de minister en het departement in Brussel, en indien nodig aangepast. Pas dan gaat de nota naar de minister. Kort voor de ministeriële bijeenkomst bespreekt de ambassadeur de nota’s mondeling met de minister.

Onze post in Evere springt ook organisatorisch bij. Moet er een lunch voorzien worden? Worden er ‘bilaterale ontmoetingen’ georganiseerd, dus gesprekken tussen onze minister en een buitenlandse collega? Waar moet de groepsfoto genomen worden? Welke foto’s moeten de NAVO-fotografen nemen van de minister? Maar ook praktische zaken moeten geregeld worden zoals een Belgische en NAVO-vlag klaarzetten voor de persconferentie achteraf.

Image
Ministers van BuZa tijdens een vergadering

De vergaderzaal met de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen. Links minister Wilmès. © NATO