Expo 2020 Dubai: technologische en duurzame hoogstandjes in de woestijn

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Belgisch paviljoen

Het Belgisch paviljoen bij valavond.© Nizar Bredan

Op een stuk woestijn van ruim 4 km² in Dubai – één van de emiraten van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) - rezen op enkele jaren tijd tientallen paviljoenen uit de grond, het ene al blitser dan het andere. Dat is het decor van de 35ste wereldexpo, de eerste in een Arabisch land. Van 1 oktober 2021 tot 31 maart 2022 kunnen het gastland en de deelnemende landen en internationale organisaties er uitpakken met wat ze zoal in hun mars hebben.

Aan de voorbije expo’s hebben we een aantal iconische gebouwen overgehouden. De allereerste wereldexpo in 1851 – aan de vooravond van de 2de Industriële Revolutie - creëerde het Crystal Palace in Londen, dat jammer genoeg achteraf verloren ging. De Eiffeltoren is een restant van de wereldexpo in Parijs in 1889.

Dichter bij huis vormde het Atomium in Brussel het pronkstuk van Expo 58, die België de moderniteit inleidde. Gebouwd om onmiddellijk na de expo af te breken, blijft het tot vandaag een nationaal symbool. Leuk weetje: de persconferentie over de Belgische deelname aan Expo 2020 Dubai ging door in één van de bollen van het Atomium.

Image
Infoborden over Nafi Thiam, Frank De Winne en Eddy Merckx

Infoborden over Nafi Thiam en Frank De Winne aan de ingang van het Belgisch paviljoen. Op de achtergrond: infobord over Eddy Merckx. © Nizar Bredan

Green Arch

Als thema koos Dubai voor ‘Connecting Minds, Creating the Future’ (geesten verbinden, de toekomst creëren). Het expoterrein is onderverdeeld in 3 zones, één voor elk subthema: opportuniteit (potentieel ontsluiten), mobiliteit (slimmere en betere connecties creëren) en duurzaamheid (in evenwicht leven met de wereld rondom ons).

In de zone mobiliteit, vlak aan de voornaamste laan, staat een uitnodigende, overweldigende constructie, opgevat als een sierlijke, houten boog met weelderig groen langs de wanden: de ‘Green Arch’ of Groene Boog. Informatieborden aan de ingang over onder meer Nafi Thiam en Eddy Merckx verraden dat dit het Belgisch paviljoen is. Belgische stripfiguren ontbreken evenmin.

Image
Bar Belgisch paviljoen

De gezellige bar in het Belgisch paviljoen. © Nizar Bredan

Qua street food kan de bezoeker er genieten van Belgische frietjes, wafels en chocolade. Binnen is er een overdekt Belgisch restaurant met fraai uitzicht op het expoterrein en op het dak kan de bezoeker zich nestelen op een prachtig dakterras met bar en lounge.

Maar het paviljoen gaat verder dan de clichés. Zo kunnen jong en oud er een interactieve tentoonstelling bezoeken met focus op duurzame mobiliteit. Alle 3 Belgische gewesten komen er aan bod met hun eigen moderne technologieën. In het businesscenter ten slotte – met plaats voor 150 personen – kunnen zakenlui allerlei evenementen organiseren.

Het elegante gebouw werd opgetrokken door het Belgische BESIX, samen met de architectenbureaus Assar en Vincent Callebaut. BESIX is al sinds 1965 actief in Dubai en speelde er een voorname rol in de transformatie van een schaars bevolkte uithoek in Arabië tot de futuristisch ogende plek die het vandaag is.

Maar liefst 92 Belgische bedrijven droegen hun steentje bij tot de realisatie van de Green Arch, souvenirverkopers en chocolatiers inbegrepen. Want als ‘official supplier of the Belgian Pavillon’ heb je meteen een streepje voor.

Remote video URL

België doet altijd mee

Sinds 1995 wordt de wereldexpo slechts om de 5 jaar georganiseerd. En dat is ook nodig. De deelname door een land vergt immers jaren voorbereiding. Zo besliste de Belgische regering al in 2016 – vlak na de vorige expo in Milaan in 2015 – dat ons land in Expo 2020 Dubai weer van de partij zou zijn.

De praktische uitwerking van onze deelname ligt in handen van het federale orgaan BelExpo, dat afhangt van federaal minister van economie Pierre-Yves Dermagne. Ook de FOD Buitenlandse Zaken volgt de vele voorbereidende vergaderingen – met de gewesten en dergelijke – mee op. Onze ambassade ter plekke - in de hoofdstad Abu Dhabi – biedt zijn netwerk aan en zorgt voor het onthaal van Belgische ministers tijdens de expo.

In de 170 jaar dat er wereldtentoonstellingen georganiseerd worden, heeft België altijd deelgenomen. Een wereldexpo vormt immers het ideale decor om zichzelf te tonen aan de hele wereld. In geval van Expo 2020 Dubai kan België zich dankzij zijn opvallend paviljoen in de kijker zetten bij toeristen uit vooral de Golfregio, Azië en Afrika.

Een wereldexpo biedt eveneens een unieke opportuniteit aan Belgische hoogwaardigheidsbekleders om ter plekke tal van vooraanstaanden te ontmoeten. Maar bovenal is een wereldexpo een businessevent. Daarvan getuigen de vele tientallen Belgische bedrijven die zich naar Dubai reppen om contacten te leggen.

Aangezien handelsrelaties in de eerste plaats een gewestelijke materie zijn, worden er in het Belgisch paviljoen speciaal voor zakenlui zowel een Vlaamse, Brusselse als Waalse week georganiseerd, naast diverse handelsmissies. Een Belgische dag (5 februari 2022) ontbreekt evenmin.

Image
Belgische stripfiguren

Belgische stripfiguren loodsen de bezoeker door de wereld van de duurzame mobiliteit. © Nizar Bredan

Ambitieus land met veel potentieel

Ook Dubai zelf - en bij uitbreiding de VAE - is een uiterst interessante plek voor Belgische bedrijven. Het land heeft immers enorm veel potentieel. Omdat het af wil van zijn afhankelijkheid van olie – vandaag nog 30% - is het immers ijverig op zoek naar economische diversificatie. En daar pikken Belgische zakenlui graag een graantje van mee.

De ambities zijn niet min. Dubai wil tegen 2040 ‘de beste stad ter wereld worden om te werken en te leven’. En de VAE willen tegen 2071 – hun 100-jarig bestaan - het beste land ter wereld worden. Daartoe kijkt het land verder dan toerisme, futuristisch vastgoed en internationale handel. De samenleving van 2071 moet er gebouwd worden op geluk en welzijn, uitstekend onderwijs en gezondheidszorg, en een gediversifieerde kenniseconomie met veel ruimte voor wetenschap en technologie. Dubai zelf wil uiterst toegankelijk openbaar vervoer en veel groene ruimtes.

In al die domeinen hebben de Belgische bedrijven heel wat te bieden. Denk aan grote haven- en infrastructuurwerken, hernieuwbare energie, voeding, ruimtevaart, gezondheid, allerlei high tech en zoveel meer.

De Belgische aanwezigheid op Expo 2020 Dubai loont dus meer dan de moeite. Omdat het evenement door de coronapandemie 1 jaar later doorgaat dan gepland, valt het samen met 50 jaar diplomatieke relaties van België met de VAE (zie kader). Voor onze ambassade in Abu Dhabi en de FOD Buitenlandse Zaken een extra opportuniteit om de relaties met het land aan te halen.

Image
Zonnepanelen op dak Belgisch paviljoen

Dankzij de zonnepanelen op het dak produceert het Belgisch paviljoen meer energie dan het verbruikt. © Nizar Bredan

Demonteerbaar

Duurzaamheid mag niet zomaar een leeg modewoord zijn. Vandaar dat Dubai het expoterrein met minstens 80% van de gebouwen wil recupereren als een wetenschapscentrum. Het Belgisch paviljoen produceert niet alleen meer energie dan het verbruikt, het is ook volledig demonteerbaar. Het kan dus op een andere plek identiek heropgebouwd worden. Dat deed BESIX eerder al met het Belgisch paviljoen op de expo in Milaan (2015), dat een nieuwe stek kreeg op de citadel van Namen. Wat er precies met het huidig paviljoen zal gebeuren, is nog niet gekend.

Kortom, wereldtentoonstellingen zijn hip. Ze bieden een unieke gelegenheid voor landen om hun beste beentje voor te zetten qua technologie en innovatie, en om zakelijke contacten te leggen. België scoort alvast uitstekend. Ons paviljoen wordt steevast tot de top 10 van de mooiste verwezenlijkingen van Expo 2020 Dubai gerekend. Ook qua duurzaamheid kan de Green Arch de toets met glans doorstaan.

50 jaar diplomatieke relaties met de VAE

Op 2 december 1971 sloten 6 – later 7 - emiraten op het Arabische schiereiland zich aaneen tot de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Doel: sterker staan op het internationale toneel na het wegvallen van het Britse protectoraat. Dubai en Abu Dhabi zijn internationaal de meest gekende emiraten.

Al op 8 december 1971 – amper 6 dagen na de onafhankelijkheid – erkende ons land de VAE. Sindsdien onderhouden we zeer goede relaties en vormen de VAE onze belangrijkste handelspartner in de Arabische wereld. In 2020 exporteerde ons land voor 2,5 miljard euro goederen naar de VAE, vooral diamant, scheikundige producten, en machines en uitrusting. Ook in de dienstensector zijn de relaties intens.

Bovendien tellen de VAE de grootste Belgische gemeenschap van de Golfregio, met meer dan 3.600 ingeschreven Belgen. Bedrijven als BESIX – al in het land aanwezig sinds 1965 - en de baggeraars De Nul en Deme speelden een aanzienlijke rol in de transformatie van een schaars bevolkte uithoek in Arabië tot de futuristisch ogende plek die het vandaag is. België werkt ook samen rond ruimtevaart en gezondheidszorg.

De 50ste verjaardag van onze diplomatieke relaties én Expo 2020 Dubai wil ons land aangrijpen om de banden aan te halen en meer zichtbaarheid te geven aan onze relaties. Vanaf november zullen in dat kader diverse evenementen georganiseerd worden door de ambassade of met ondersteuning van de ambassade.

Overigens vormen de VAE ook een diplomatieke bondgenoot in een aantal domeinen. Zo zijn de VAE zeer actief in de strijd tegen terreur en extremisme. De VAE lopen in de Golf ook voorop in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze zijn ook van bijzonder groot logistiek belang, niet alleen voor internationale humanitaire organisaties, maar ook voor farmaceutische bedrijven uit België. Recent gaven de VAE nog grote steun bij de evacuatie van Belgen en rechthebbenden vanuit Kaboel.

Uitwisseling van kennis en expertise vormt de kern van onze relaties. Ons land zal blijven werken aan de versterking van onze bilaterale betrekkingen en aan onze gezamenlijke inspanningen om een stabiele wereldorde en het multilateralisme te bevorderen.

Image
Logo 50 jaar diplomatieke relaties tussen België en de Verenigde Arabische Emiraten