Het Instituut voor Tropische Geneeskunde versterkt samenwerking met Congo

Op 20 oktober 2021 ondertekende het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) een zetelakkoord met de Congolese overheid dat toelaat om een officiële ITG-afdeling op te zetten in DR Congo. België schonk daarnaast 5,6 miljoen euro aan het ITG om samen met DR Congo de strijd tegen de slaapziekte voort te zetten.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Zetelakkoord wordt ondertekend

De Congolese vice-premier, Christophe Lutundula, en de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ITG en provinciegouverneur Cathy Berx ondertekenen het zetelakkoord in het Egmontpaleis op 20 oktober 2021. Minister Meryame Kitir kijkt toe. © Lorena Nasello

Dankzij het akkoord krijgt het ITG een stevige wettelijke basis om een afdeling op te richten in DR Congo. Dat moet toelaten de talrijke activiteiten in het land, in samenwerking met Congolese partners, nog te verstevigen en te verruimen.

Image
Goede gezondheid en welzijn

Sterke band met Congo

Het ITG heeft een sterke band met Congo. In koloniale tijden was het ITG vooral een ziekenhuis voor mensen die uit de tropen terugkeerden en een opleidingsinstituut voor hen die naar de tropen trokken.

Na de dekolonisering groeide het ITG uit tot een toonaangevend expertisecentrum in de tropische (dier)geneeskunde en de volksgezondheid, met inbegrip van hiv/aids. Het instituut draagt bij aan de vooruitgang van de medische wetenschap via fundamenteel en toegepast onderzoek, voortgezet onderwijs en advies door zijn experten.

Daarbij levert het ook diensten aan de Belgische bevolking. Zo omvat het ITG een hiv/soa-kliniek (voor seksueel overdraagbare ziekten) en kan je er terecht voor medische begeleiding voor en na je verblijf in het buitenland.

Maar de band met Congo en andere partners wereldwijd ging nooit verloren. Als zodanig is het ITG al jarenlang een essentiële partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking bij de realisatie van SDG3 dat streeft naar ‘gezonde levens’.

De focus in Congo ligt op opleiding, medisch onderzoek en ziektebestrijding. Het Antwerps instituut draagt er bij aan de bestrijding van ebola, slaapziekte en andere opkomende ziekten. Het wisselt ook kennis uit over andere volksgezondheidsproblemen zoals bacteriële infecties.

Slaapziekte uitroeien

Een belangrijke werf in Congo is de uitroeiing van slaapziekte. Deze dodelijke ziekte maakt slachtoffers in 13 Afrikaanse landen, waarvan 70% in Congo. In 2017 gaven de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, de Congolese overheden en de Bill & Melinda Gates Foundation groen licht aan het ITG en zijn Congolese partners om slaapziekte uit te schakelen tegen 2030.  

De inspanningen loonden. De afgelopen jaren daalde het aantal gevallen snel. Om de strijd tegen slaapziekte een extra duwtje in de rug te geven kondigde minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir bij de ondertekening van het zetelakkoord aan om 5,6 miljoen euro in te zetten. Dat zal gaan naar gesofisticeerde strategieën tegen slaapziekte met nieuwe screeningsprocessen en innovatieve diagnostiek en medicatie.

Gelijkwaardige partners

Het ITG wil haar partnerinstellingen in het Zuiden in de eerste plaats versterken. Essentieel is ook dat zij zelf hun onderzoeksprioriteiten bepalen. Het ITG beschouwt haar partners immers als volkomen gelijkwaardig.

Dat geldt natuurlijk ook in Congo. ‘De filosofie van de relatie met de partners verandert niet, maar haalt veeleer de banden aan’, zo verklaarde Marc-Alain Widdowson, directeur van het ITG, bij de ondertekening. ‘Samenwerking en capaciteitsopbouw met partners in Congo blijven een kernbeginsel.’