Honger voorkomen in het door COVID-19 getroffen Haïti

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Vrouw voedt dieren

© FAO

Een groot deel van de Haïtiaanse bevolking is extreem arm en kwetsbaar. Dat heeft te maken met een context van economische fragiliteit en sociaal-politieke spanningen. Daar komen een aantal schokken bovenop zoals natuurrampen, epidemieën en verplaatsingen van bevolkingsgroepen. Al in oktober 2019 was voorzien dat tussen maart en juli 2020 4,1 miljoen mensen zouden af te rekenen hebben met extreme voedselonzekerheid.

De covid-19-pandemie doet daar nog een schepje bovenop. De maatregelen die de verspreiding van de ziekte tegengaan, belemmeren de beschikbaarheid van voedsel. Landbouwers kunnen minder produceren én verkopen, en dat drukt hun inkomen.

Bovendien bevindt Haïti zich in een zone waar steeds meer cyclonen voorkomen. Tussen juni en november kan het land zich aan een nieuwe cycloon verwachten.

België schenkt 476.000 euro om 1000 kwetsbare gezinnen te helpen. Dat gebeurt via SFERA, een noodfonds van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO). 60% van de gezinnen hebben een vrouw aan het hoofd.

De geselecteerde gezinnen krijgen toegang tot groentezaden en landbouwwerktuigen, naast technische ondersteuning om groenten te kweken en te verkopen. Daarnaast ontvangen ze onvoorwaardelijk 85 euro, voldoende om gedurende een maand voedsel aan te schaffen.

Het project voorziet ook in bijstand aan 800 gezinnen die door een mogelijke cycloon getroffen worden. In geval er geen cycloon komt dit jaar, zal het geld besteed worden aan andere kwetsbare gezinnen.

De FAO zal van de gelegenheid gebruik maken om de begunstigden te sensibiliseren over de maatregelen om de verspreiding van covid-19 tegen te gaan, onder meer in samenwerking met gemeenschapsradio’s op het platteland. Er worden ook gegevens verzameld over de impact van covid-19 op de voedselzekerheid.