Humanitaire hulp voor Oekraïne

België schenkt via diverse instanties meer dan 9 miljoen euro aan humanitaire hulp aan het zwaar geteisterde Oekraïne.

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op
Image
Hangar met vluchtelingen

Een loods met Oekraïense vluchtelingen in Polen op de grens met Oekraïne (7 maart 2022).
© SPF AE/FOD BZ

De noden in het door Rusland belegerde Oekraïne zijn ongemeen hoog. Daarom besliste ons land meteen bij de aanvang van het conflict om humanitaire hulp te voorzien.
 

Belgisch humanitair budget

Rode Kruis

3 miljoen euro gaat naar het Internationale Rode Kruis (ICRC). Deze humanitaire organisatie is al sinds 2014 actief in Oekraïne. Haar prioriteiten bestaan erin mensen in nood bij te staan door hen bescherming en hulp te bieden, en het internationaal humanitair recht te promoten.

Met de fondsen zal het ICRC meer experten naar Oekraïne brengen waaronder medische staf. Wapenspecialisten zullen de lokale gemeenschappen helpen met het verwijderen van niet-ontplofte explosieven.  

ICRC zal ook medisch materiaal en medicijnen bezorgen, onder meer aan Marioepol en Kiev. Water en voedsel worden eveneens geleverd. In de buurlanden zullen ICRC-teams de opvang van vluchtelingen ondersteunen.

ICRC zal actief bemiddelen tussen de strijdende partijen, met name over de bescherming van de burgers, het naleven van het humanitair recht en het staken van de vijandelijkheden.

VN-Coördinatiebureau voor Humanitaire Zaken

2 miljoen euro gaat naar het VN-Coördinatiebureau voor Humanitaire Zaken (OCHA), meer bepaald het ‘Ukrainian Humanitarian Fund’ (UHF), een fonds dat specifiek toegewezen wordt aan Oekraïne. Het ingezamelde geld vloeit zowel naar internationale humanitaire organisaties als naar internationale en lokale ngo’s.

Het UHF heeft als voordeel dat de financiering lokaal ingezet wordt voor degenen die het dichtst bij de mensen in nood staan. Het kan dus efficiënt benut worden om de concrete noden van de lokale bevolking te lenigen.

Flexibele fondsen

Ons land ondersteunt ook diverse ‘flexibele fondsen’ van organisaties zoals het Wereldvoedselprogramma (WFP), de VN-Landbouw- en Voedselorganisatie (FAO), OCHA en de Internationale Federatie van het Rode Kruis. Ook die fondsen hebben specifieke bedragen toegekend om Oekraïne bij te staan.

Image
Hulpgoederen voor Oekraïne

Hulpgoederen van B-FAST werden geleverd in Slovakije, op de grens met Oekraïne.
© SPF AE/FOD BZ

B-FAST

België stuurde tevens heel wat humanitaire hulpgoederen via B-FAST (Belgian First Aid and Support Team). Dat is Belgiës snel interventiemechanisme dat dringende noodhulp levert.

B-FAST stuurde een hulpkonvooi naar Oekraïne met generatoren, tenten, dekens, hygiënekits, keukenkits, veldbedden, producten voor vrouwelijke hygiëne, melkpoeder en luiers. Ook buurlanden kregen hulp. Zo ontving Moldavië tenten, generatoren en hygiënekits. Slovakije kreeg bedden, matrassen en dekens. De totale waarde van de B-FAST-hulpgoederen bedraagt intussen ongeveer 1,1 miljoen euro.

De FOD Volksgezondheid stuurde onder B-FAST medisch materiaal ter waarde van ruim 3 miljoen euro naar Oekraïne, Slovakije en Polen.

De FOD Buitenlandse Zaken coördineert B-FAST. Daarnaast is ook het kabinet van de eerste minister betrokken, samen met de FOD’s Volksgezondheid, Defensie en Binnenlandse Zaken.  De FOD BOSA staat in voor logistieke en administratieve ondersteuning.

Image
Minister Wilmès praat met een gevluchte vrouw

Minister Wilmès en staatssecretaris Mahdi luisteren naar het relaas van een Oekraïense vluchtelinge (Polen, grens met Oekraïne, 7 maart 2022).
© SPF AE/FOD BZ

Image
Minister Kitir praat met vluchtelingen

Ook minister Kitir (centraal) trok naar Polen om er Oekraïense vluchtelingen te ontmoeten.
© SPF AE/FOD BZ