Kinderen en gewapende conflicten: een prioriteit voor België

Tijdens zijn tweejarige lidmaatschap (2019-2020) van de Veiligheidsraad zet België sterk in op ‘kinderen en gewapende conflicten’. Ook tijdens het voorzitterschap van de Veiligheidsraad (februari 2020) staat het thema centraal.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Kinderen staan in oorlogsgebied terwijl helikopters over hun stad vliegen

© Shutterstock

Onze kinderen zijn onze toekomst. Het is dan ook van groot belang dat we onze kinderen koesteren en beschermen. Toch ondervinden vandaag ruim 420 miljoen kinderen - 1 op 5 wereldwijd - de negatieve impact van gewapende conflicten. En dat zorgt voor stress en trauma’s die kunnen resulteren in chronische ziektes, depressie en allerlei mentale problemen, ook als ze later volwassen zijn.

Belgische partnerlanden

België beschouwt de bescherming van kinderen tijdens gewapende conflicten dan ook als een prioriteit. Al jarenlang zet ons land zich in om het thema hoog op de internationale agenda te houden. Het geeft daartoe financiële steun aan het VN-Kinderfonds (UNICEF). Dat engagement dient onder meer om de Belgische en internationale publieke opinie te sensibiliseren over de ernstige kinderrechtenschendingen die ook plaatsvinden in een aantal partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, zoals Mali, de Palestijnse Bezette Gebieden en de Democratische Republiek Congo.

Meer dan kindsoldaten

Kinderen en gewapende conflicten” beperkt zich niet tot kindsoldaten. De Verenigde Naties (VN) erkent 6 ernstige schendingen van mensenrechten ten aanzien van kinderen in conflictsituaties. Met name de rekrutering van kindsoldaten, doding en verminking, seksueel geweld, ontvoering, aanvallen op scholen of ziekenhuizen, en ten slotte het ontzeggen van toegang tot humanitaire hulp.

Voor het vredige België lijkt het misschien dat de problematiek van kinderen in conflictsituaties ver van ons staat. Toch is dat niet het geval. Zo zijn enkele tientallen Belgische kinderen ontheemd in Syrië. De re-integratie van die terugkerende kinderen vormt ook voor ons land een belangrijke uitdaging.

België in de Veiligheidsraad

Tijdens zijn tweejarige lidmaatschap in de VN-Veiligheidsraad wil België het thema bijzondere aandacht geven. Zo is ons land voorzitter van de werkgroep over kinderen en gewapend conflict. In die hoedanigheid slaagde het erin een consensus te bereiken binnen de Veiligheidsraad over de uiterst gecompliceerde situaties in Syrië en Myanmar. In december 2019 organiseerde ons land een terreinbezoek van de Veiligheidsraad aan Mali om er de bescherming van kinderen te bevorderen.

België wil eveneens dat de bescherming van kinderen systematisch aandacht krijgt in de vredesoperaties van de VN en in het gericht gebruik van VN-sancties. Ook de re-integratie van jongeren van wie de rechten geschonden werden tijdens gewapende conflicten, vormt een aandachtspunt. Deze re-integratie draagt immers bij aan maatschappelijke stabiliteit en vrede in de toekomst. België legt daarbij de nadruk op zorg, aangepast aan de specifieke noden van meisjes.

In februari 2020 is België een maandlang voorzitter van de Veiligheidsraad. Ook dan staat het thema “kinderen en gewapende conflicten” op de agenda. Zo worden praktische richtlijnen besproken voor de bescherming van kinderen tijdens vredesonderhandelingen, speciaal bedoeld voor vredesonderhandelaars.

Koning Filip en Koningin Mathilde bezochten de fototentoonstelling ‘Rebel lives’ in New York. De expo vertelt het universele verhaal over kinderen en gewapende conflicten via archieffoto’s van de Lord’s Resistance Army. Deze Oegandese rebellenbeweging is berucht voor het inzetten van kindsoldaten. De expo werd gerealiseerd door het Fotomuseum in Antwerpen, met de steun van de FOD Buitenlandse Zaken.