Menstruatie moet een bron van trots worden

Met Belgische steun produceert het Rwandese bedrijf Kosmotive milieuvriendelijk, betaalbaar maandverband. Omdat nog al te veel vrouwen gebukt gaan onder menstruatie-armoede.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van Kosmopads

© BPF

Wereldwijd kunnen miljoenen vrouwen zich geen maandverband veroorloven. Vaak krijgen ze daarnaast onvoldoende voorlichting over menstruatie-hygiëne en beschikken ze niet over propere toiletten of de mogelijkheid om hun handen te wassen. Dat alles kan ernstige problemen veroorzaken.

Want door onhygiënisch maandverband zoals vodden te gebruiken, kunnen de vrouwen infecties oplopen. Door maandelijks enkele dagen van school of werk weg te blijven, raken ze achtergesteld. En schaamte over een normaal biologisch proces kan hen ook mentaal parten spelen.

Image
Iconen SDG 5 en 12

Comfortabele KosmoPads

Dergelijke ‘menstruatie-armoede’ is duidelijk een onderschat probleem dat veel meer aandacht verdient. In Sub-Saharaans Afrika houdt het 1 op de 10 meisjes weg van school. En in een land als Rwanda moet zelfs 18% van de meisjes en vrouwen van school of werk wegblijven omdat ze zich geen maandverband kunnen veroorloven. Dat leidt jaarlijks tot een verlies aan bbp van 215 dollar per vrouw.

Gendergelijkheid is voor België een absolute prioriteit. Daarom steunt ons land het Rwandese bedrijf Kosmotive om het probleem uit te roeien. Dat heeft immers herbruikbaar, milieuvriendelijk maandverband ontwikkeld, zogenaamde KosmoPads. De ademende KosmoPads zijn comfortabel om te dragen, super absorberend en relatief goedkoop omdat ze 2 jaar meegaan.

Na die 2 jaar zullen ze opgehaald worden en gerecycleerd. Alvast een enorm voordeel met het gebruikelijke wegwerpmaandverband dat dikwijls chemische stoffen bevat en het milieu (stranden…) nog meer vervuilt dan plastic zakjes. Bovendien zal Kosmotive zijn energie halen uit zonnepanelen.

Image
Kosmotive team

Het team van Kosmotive met enkele tevreden begunstigden. © BPF

Ruim 1,6 miljoen achtergestelde meisjes

In eerste instantie wil Kosmotive 100 vrouwen aanwerven om tegen eind 2023 1.632.480 KosmoPads te maken. Die zullen in omloop gebracht worden via ngo’s en bedrijven, en rechtstreeks aan de klant. Het getal van ruim 1,6 miljoen is niet toevallig gekozen. Het stemt immers overeen met het aantal achtergestelde meisjes in Rwanda die geen maandverband kunnen kopen. Al mikt het bedrijf ook op welgestelde vrouwen die de ecologische KosmoPads zullen verkiezen boven wegwerpverband om de planeet én de portemonnee te sparen.

Kosmotive wil er ook een campagne aan koppelen op de media en bij de gemeenschappen om het taboe rond menstruatie te doorbreken. Al te vaak nog worden menstruerende vrouwen van bepaalde activiteiten uitgesloten. De menstruatiecyclus moet net een vitale merker van gezondheid worden. In plaats van beschamend moeten de maandstonden uitgroeien tot een bron van trots en kracht. Ook jongens moeten daarbij bondgenoten zijn.

Op minder dan 10 jaar wil het bedrijf zijn initiatief uitbreiden naar heel Rwanda, Afrika en zelfs de hele wereld. De KosmoPads dragen een belangrijk steentje bij tot diverse Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Vooral SDG3 (gezondheid en welzijn), SDG4 (degelijk onderwijs), SDG5 (gendergelijkheid), SDG8 (waardig werk en economische groei) en SDG12 (verantwoorde consumptie en productie).

De Belgische bijdrage van 200.000 euro werd verleend in het kader van de Business Partnership Facility (zie kader).

Business Partnership Facility

De Business Partnership Facility (BPF) is een initiatief van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking om bedrijven in ontwikkelingslanden te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Ondersteunde projecten zijn stuk voor stuk economisch leefbare business-initiatieven met een duidelijke sociale en/of milieu-impact zoals jobs creëren, de inkomens van minderbedeelden verhogen, het milieu beschermen en dergelijke.

De BPF wordt uitgevoerd door de Koning Boudewijnstichting. Je kan de talrijke initiatieven die ondertussen ondersteund werden, terugvinden op de website van BPF.

De BPF beschikt over 12 miljoen euro voor de periode van 2019 tot eind 2023. Projecten krijgen tussen de 50.000 en 200.000 euro, voor maximaal 50% van de investering.