Mette Laursen: ‘De Belgische ambassade is mijn tweede thuis geworden’

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
European Business Summit

Mette Laursen modereert een debat op een European Business Summit. © Mette Laursen

Wist je dat de FOD Buitenlandse Zaken over een netwerk beschikt van ‘adviseurs in economische diplomatie’? Momenteel zijn er 114 aangesteld, verspreid over 53 diplomatieke en consulaire posten, overal in de wereld. Via die adviseurs krijgen we makkelijker toegang tot het economische, maar ook politieke en culturele milieu van een land (zie kader ‘adviseurs in economische diplomatie’).

Maar wat betekent dat concreet? We konden erover spreken met Mette Laursen, sinds 2018 adviseur in economische diplomatie voor België, gevestigd in Denemarken.

Margrethe Vestager

‘Als adviseur moet je contact kunnen leggen met eerbiedwaardige en goed geïnformeerde figuren van allerlei slag’, steekt Laursen van wal. ‘Daar heb je een netwerk voor nodig, wat in mijn geval aardig lukt. Ik heb immers zowat alle beleidsmakers in Denemarken opgeleid (zie kader over Mette Laursen). Daarnaast werkte ik voor Ernst & Young. En op het Deense ministerie van Financiën werkte ik samen met Margrethe Vestager met wie ik ook economie studeerde aan de universiteit. Dat België mij uitgenodigd heeft om adviseur te worden, heeft zeker te maken met mijn grote netwerk.’

Voor alle duidelijkheid, Margrethe Vestager is niemand minder dan de Deense EU-Commissaris voor Mededingingsbeleid en Digitale Agenda die in het verleden techgiganten als Facebook en Amazon het vuur aan de schenen legde. Ze is tevens ondervoorzitter van de Europese Commissie.

Verder denkt Laursen dat ze een bewezen credibiliteit in de weegschaal kan leggen. ‘De Belgische ambassade heeft vertrouwen in wat ik aanlever.’ Ze heeft ook een goede band met België. ‘Veel van mijn beste vrienden, waaronder Vestager dus, trokken naar Brussel. Ik kom er ook zelf vaak. Niet alleen België, maar ook Brussel is belangrijk om te begrijpen hoe je tegenwoordig Europeaan kan zijn. Ik kom er regelmatig om te discussiëren met Europese ceo’s over de toekomst van Europa.’

Wie is Mette Laursen?

Mette Laursen is stichter en ceo van LinKS, een uniek bedrijf gespecialiseerd in ‘Executive Education’ of vorming van leiders en kaderleden. LinKS doet dat via een samenwerking met de Wharton School in Philadelphia (VS), waarmee het een exclusiviteitsovereenkomst heeft voor Scandinavië. Het kruim van de Deense en Scandinavische ceo’s en politici volgden er een opleiding in governance (bestuur). Met haar netwerk organiseert zij ook adviessessies over relevante thema’s zoals cyberveiligheid.

Laursen is tevens een ‘vrouwelijke vikingkrijger’ – zoals ze zelf zegt – bij wie de versterking van vrouwen hoog op de agenda staat. Zo animeert ze jaarlijks een indrukwekkend panel van vrouwelijke leiders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart. LinKS stuurt ook een groep van invloedrijke zakenvrouwen aan, velen door het bedrijf zelf opgeleid.

Mette Laursen is sinds 5 jaar ook Global Ambassador voor BLOX, een nationale en internationale ontmoetingsplaats in Kopenhagen die zich toelegt op duurzame stadsontwikkeling. ‘Hoe we onze steden organiseren wordt een van de grootste uitdagingen,’ stelt ze. ‘Daarover ga ik in discussie met alle ambassades, maar de Belgische ambassade prijkt altijd bovenaan de lijst.’ BLOX wordt gefinancierd door Realdania, de grootste stichting in de wereld in het domein van de bebouwde omgeving (steden, dorpen, parken…). Doel: de levenskwaliteit van allen verbeteren via de bebouwde omgeving.

Laursen is tevens een graag geziene gast op evenementen zoals de European Business Summit (EBS) in Brussel. Deze organisatie brengt zakenlui en politici samen om na te denken over urgente kwesties. EBS staat onder meer onder de bescherming van Z.M. de Koning en minister van Buitenlandse Zaken Lahbib.

Prinses Esmeralda in het Karen Blixen-museum

Laursen plaatst wel een kanttekening bij haar titel: adviseur in economische diplomatie. ‘Men noemt het wel ‘economisch’, maar in werkelijkheid gaat het veel breder’, verduidelijkt ze. ‘Natuurlijk zijn er louter economische thema’s. Zo krijgt energiebeleid veel aandacht, iets wat Belgische bedrijven sterk interesseert. Denemarken beschikt over het grootste fonds voor hernieuwbare energie! Maar mijn rol kan ook louter cultureel zijn zoals bijdragen tot een mooi concert.’

Zelf kijkt ze met groot genoegen terug op een evenement op vrouwendag dat ze organiseerde in het prachtige Karen Blixen-museum. Karen Blixen was een populaire Deense auteur die onder meer het bekende Out of Africa schreef. Ze was ook een voorloper op vlak van vrouwenrechten, milieubewustzijn en rechten van inheemse volkeren.

‘Ik zet me sterk in voor vrouwenthema’s’ en de Belgische ambassade toonde ook veel interesse’, vertelt Laursen. ‘Daarom stelde ik voor om op internationale vrouwendag in 2020 75 vrouwen in leidende functies bijeen te brengen in het Karen Blixen-museum. De ambassade opperde toen om ook de Belgische prinses Esmeralda uit te nodigen. Tijdens het event heb ik haar geïnterviewd. Ze kwam over als een echte krijger die niet alleen opkomt voor vrouwenrechten, maar ook voor die van minderheden. De aanwezige Deense topvrouwen hebben er echt van genoten. Op die manier hebben we de Belgische monarchie als uitermate relevant naar voor kunnen brengen.’

Het initiatief was inderdaad zeer geslaagd. De 75 topvrouwen dachten er een hele dag na – samen of in groepjes - over hoe de levensmotto’s van Karen Blixen voor allen nog steeds pertinent zijn bij het uittekenen van hun levenspad en loopbaan. Onder hen de topvrouwen van Google Nordics, Microsoft Denmark, IBM Global Business, en tal van Deense bedrijven en instellingen. Ook Margrethe Vestager hield er een wervend discours.

Video provided by:

Impressies van het event op Internationale Vrouwendag 2020 in het Karen Blixen-musuem. Stem: Mette Laursen.

Breinkracht

Laursen vermeldt ook het werkbezoek dat Z.M. Koning Filip op eigen initiatief bracht aan Denemarken in 2021. ‘De Belgische koning was bij ons op staatsbezoek geweest in 2017, maar daarna wou hij nog eens terugkeren! Hij wou bestuderen hoe de Deense arbeidsmarkt precies functioneert. Ik heb mijn steentje bijgedragen om er een boeiend programma van te maken en heb er natuurlijk ook vrouwen bij betrokken. Maar ik heb ook zelf heel veel geleerd!’

Hoeveel tijd ze aan haar onbezoldigde functie van adviseur besteedt, valt moeilijk te zeggen. ‘Tijdens de coronaperiode was het natuurlijk minder, maar soms is het best een serieuze job. Als adviseur moet je immers altijd beschikbaar zijn voor zaken die van belang zijn voor België. Maar ik kan het niet in uren uitdrukken. Feit is dat ik er best wat breinkracht insteek omdat ik geen fouten wil maken. Als er Belgen naar Denemarken komen, wil ik voor een goede match zorgen. Maar een last is het zeker niet, ik beleef er plezier aan. Ik vind het enorm inspirerend om te leren van andere culturen en om van nabij met beleidsmakers om te gaan.’

Image
European Business Summit

De Belgische ambassadeur in Kopenhagen reikt de medaille uit aan Mette Laursen. © Mette Laursen

Ridder in de Kroonorde

Haar bijdrage heeft haar zelfs een onderscheiding opgeleverd. Ze is met name gelauwerd tot Ridder in de Kroonorde van het Koninkrijk België. ‘En daar ben ik trots op. Niet zoveel vrouwen in de wereld kregen die gelegenheid. Zo zit ik in één van de raden van bestuur van de Deense koninklijke familie, maar daarvoor heb ik nog niets gekregen’, zegt ze lachend.

‘De Belgische ambassade is een beetje mijn tweede thuis geworden’, besluit ze. ‘Soms kom ik zelf met een idee op de proppen, soms de ambassade. We werken heel goed samen. Vanuit onze Deense ‘monoculturele’ perceptie vind ik het hoe dan ook boeiend hoe België met zijn meerdere gemeenschappen functioneert en hoe de Belgische diplomaten met die complexiteit omgaan. Uiteindelijk slagen ze er toch altijd in om als één entiteit naar buiten te komen. Trouwens, ik denk dat ik soms meer van België ben dan een Belg zelf.’

Binnenkort, op 16 november – het interview werd afgenomen op 4 november – trekt ze alvast weer naar ons land. Daar zal ze, samen met Margrethe Vestager, in een ronde tafel zitten op de European Business Summit. Doel: nadenken over hoe de EU het best haar strategische autonomie – op vlak van gezondheid, defensie, energie… - in de praktijk brengt.

Adviseurs in economische diplomatie

Adviseurs in economische diplomatie hebben als taak ‘inlichtingen te verstrekken aan de minister van Buitenlandse Zaken via onze posten en advies te geven over alle vraagstukken van economische en financiële aard of over mogelijkheden voor ons land’.

Een adviseur in economische diplomatie word je niet zomaar. Onze FOD verwacht dat ze voldoende kennis hebben van het sociale en economische klimaat van België en ook vrij goed op de hoogte zijn van hoe ons land functioneert. En vanzelfsprekend dienen ze eveneens een goed zicht te hebben op de sociale, economische en financiële aangelegenheden van het land waar ze werken.

Kom meer te weten op onze website: Adviseurs in economische diplomatie