Onze ambassade in Nairobi wordt klimaatneutraal

De werken zijn gestart om de volledige compound van onze ambassade in Nairobi klimaatneutraal te maken, een primeur! Met zonnepanelen, hergebruik van water, vergisting van keukenafval en wat nog meer. Onze ambassade ondersteunde ook de campagne van landgenoot Jean-Pascal Van Ypersele om baas te worden van het Internationaal Klimaatpanel.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van het ambassadegebouw in Nairobi

Het ambassadegebouw in Nairobi (© FOD Buitenlandse Zaken).

De werken zijn gestart om de volledige compound van onze ambassade in Nairobi klimaatneutraal te maken, een primeur! Met zonnepanelen, hergebruik van water, vergisting van keukenafval en wat nog meer. Onze ambassade ondersteunde ook de campagne van landgenoot Jean-Pascal Van Ypersele om baas te worden van het Internationaal Klimaatpanel.

‘Klimaatneutraal’, je hoort het begrip wel meer tegenwoordig. Het betekent dat je je woning, bedrijf, instelling, stad of land zo organiseert dat er geen impact is op het klimaat. Je stoot dus geen broeikasgassen uit of je haalt de onvermijdelijke resterende uitstoot uit de atmosfeer via de natuur of bepaalde technieken. De hele wereld moet dringend klimaatneutraal worden als we willen voorkomen dat de klimaatcrisis ontspoort.

Maar hoe begin je daaraan? Het goede nieuws is: de technieken bestaan! Onze ambassade in Nairobi (Kenia) gaat in elk geval de uitdaging aan. Al in februari volgend jaar, als de 6de top van het VN-milieuprogramma (UNEP) in Nairobi doorgaat, wil onze ambassade klimaatneutraal zijn!
 

Klimaatneutraal safarikamp inspireert


Ambassadeur Peter Maddens doet het verhaal. ‘Toen ik hier in augustus 2021 aankwam, ontmoette ik een Belgische ondernemer die een klimaatneutraal safarikamp uitbaatte. Het kamp bleek qua personeel, oppervlakte, wagenpark en zo meer, zeer gelijkaardig aan de compound van onze ambassade. Dan moesten wij dat ook kunnen!’

Ondertussen is de openbare aanbesteding afgerond en het geselecteerde bedrijf aan de slag. Welke aanpassingen moeten er gebeuren? Maddens: ‘Er komen zonnepanelen met batterijen die ons moeten toelaten om gedurende verschillende dagen, bij absolute duisternis en zonder enige invoer van het net, te kunnen blijven werken. We zullen ook het regenwater opvangen en 80% van ons water recycleren. Het bedrijf zal tevens een groentetuin en een kruidenmuur aanleggen. Onze bezoekers en personeel zullen de kruiden vrij kunnen oogsten, scharen en zakjes worden voorzien. Rozemarijn, tijm, wat je maar kunt bedenken. Dat groeit hier weelderig. Ten slotte zal het keukenafval in een biodigestor vergist worden tot biogas dat we kunnen gebruiken om op te koken. Allemaal zaken die geïnspireerd werden door het ecologische safarikamp.’

Image
Foto van een stenen muurtje met daarop de woorden 'Embassy of Belgium'. Op de achtergrond bomen en een deel van een gebouw

Zicht op Karura forest aan de rand van het ambassadeterrein (© FOD Buitenlandse Zaken).

Ideeën voor de toekomst?


Toch zal de compound daarmee nog niet volledig klimaatneutraal zijn. ‘Wijzelf beschikken over 2 auto’s waarvan er één binnenkort vervangen wordt door een elektrische wagen. En ons personeel gebruikt nog benzinewagens. Om het gebruik van die fossiele brandstoffen te compenseren, denken we eraan deals te sluiten met bijvoorbeeld de buren van het Karurawoud dat vlak naast onze compound gelegen is. Karura forest is een stadsbos dat dankzij de ondertussen overleden Nobelprijswinnares Wangari Maathai beschermd werd. Zo zouden we de omheining van het bos kunnen aansluiten op ons zelf gecreëerde elektriciteitsnet. We spelen ook met de idee om een deel van het keukenafval van het restaurant in het stadsbos over te nemen om het bij ons te vergisten. Want zelf hebben we onvoldoende afval om onze keuken op biogas te laten draaien. En we planten ook 500 bomen aan.’

Wat vooral interessant is, is dat het allemaal heel haalbare technieken zijn. Ambassadeur Maddens heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat hij zijn compound tegen februari 2024 officieel klimaatneutraal mag noemen! En dat wordt meteen de allereerste volledig klimaatneutrale Belgische ambassade en de eerste klimaatneutrale ambassade in Nairobi.  

De inspanningen om de compound in Nairobi klimaatneutraal te maken, staan niet op zich. Ze maken deel uit van de onverdroten inzet van het hoofdkwartier in Brussel – meer bepaald de dienst Gebouwen in het buitenland – om de ecologische voetafdruk van onze FOD drastisch te verkleinen. Dat gaat onder meer gepaard met lastenboeken en offertes opstellen en analyseren, de werken vanuit Brussel aansturen en zo meer.

De dienst hanteert daarbij een uitgesproken holistische visie en kijkt onder meer naar klimaatvriendelijke energie-alternatieven, waterverbruik, tuinaanleg aangepast aan de klimatologische omstandigheden, afvalverwerking en -ophaling, archivering, meubilair en kunstwerken, omvorming en beter gebruik van gebouwen, ecologisch verantwoorde verf, … Ook recyclage en circulaire economie staan centraal. Dat heeft niet alleen een ecologische maar ook economische impact. Op termijn zal de energiefactuur sterk dalen.

Image
Foto van Jean-Pascal Van Ypersele met minister Lahbib

Jean-Pascal Van Ypersele met minister Lahbib bij de lancering van zijn kandidatuur in Brussel (© FOD Buitenlandse Zaken).

Onze post in Nairobi ondersteunde campagne van klimatoloog Jean-Pascal Van Ypersele


Misschien is het je ontgaan, maar onze landgenoot Jean-Pascal Van Ypersele deed onlangs een gooi naar het voorzitterschap van het Internationaal Klimaatpanel. Jammer genoeg heeft hij het op 26 juli niet gehaald bij de verkiezingen in Nairobi. De Schot Jim Skea kon blijkbaar meer landen overtuigen.

Zoals al onze posten heeft ook onze ambassade in Nairobi nochtans haar beste beentje voorgezet om zijn campagne te ondersteunen. Zo organiseerde ze diverse bezoeken tijdens zijn campagnetoer van 1 tot 6 juni. Vooreerst nam ze samen met Jean-Pascal Van Ypersele deel aan een plantactie van fruitbomen in een school in Nyeri (2 uur ten noorden van Nairobi). Dat maakte deel uit van een grote actie in 500 scholen van klimaatactiviste Elisabeth Wathuti.

Ze bezochten ook het Belgische bedrijf Hydrobox dat kleine waterkrachtcentrale installeert. Daarmee kunnen dorpen van een paar 100 inwoners geëlektrificeerd worden, zonder het nationale elektriciteitsnet te belasten. Het bedrijf werd ooit op gang getrokken met financiering van Finexpo dat deel uitmaakt van Buitenlandse Zaken.

Voorts was de campagnetoer in juni getimed om samen te vallen met de 2de sessie van UN-Habitat die gewijd was aan duurzame stedenbouw. Van Ypersele kon er contacten leggen op het hoogste politieke niveau.

Ten slotte stonden er ontmoetingen op het programma met  ministers en hoge ambtenaren van de Keniaanse ministeries van Buitenlandse Zaken en Milieu. Onze post zorgde ook voor de nodige opvang tijdens de laatste week van juli toen de verkiezingen plaatsvonden.

Ook al heeft onze landgenoot het uiteindelijk niet gehaald, ambassadeur Maddens blikt toch tevreden terug op de campagne. ‘Normaal onderhouden we contacten met de ministeries van Buitenlandse Zaken en Milieu. De campagne voor Van Ypersele heeft ons echter ook in contact gebracht met de Keniaanse tegenhangers van Belspo (Wetenschapsbeleid) en het Koninklijk Meteorologisch Instituut. Dat zijn nieuwe interessante contacten die ons kunnen voeden bij onze positiebepaling in het klimaatdebat.’