Onze post in Zagreb verkent bedrijven in Kroatië

Wist je dat ook economische diplomatie tot de kerntaken van een ambassade behoort? Onze post in Zagreb bezocht onlangs verschillende bedrijven in Kroatië. Doel: bij Kroatische bedrijven interesse wekken in ons land en Belgische bedrijven ondersteunen.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Ambassadeur Nicolaas Buyck bekijkt fineerhout

Ambassadeur Nicolaas Buyck luistert geboeid naar de uitleg over fineerhout bij het Belgische Decospan. © Ambabel Zagreb

Een van de bezoeken trok richting AD Plastik, een Kroatisch bedrijf dat auto-onderdelen maakt. AD Plastik is zowat overal aanwezig, behalve in België. Nochtans hebben we bij ons een best performante auto-industrie. Tijdens het bezoek konden de postmedewerkers interesse wekken voor de Belgische autobedrijven. Later kan AD Plastik mogelijk met hen contact opnemen.

Een ander bedrijf, Klimaoprema, produceert onder meer steriele, stofvrije kamers en apparaten – laminar flow hoods – die toelaten om steriel te werken. Omdat de interesse betoont voor België omwille van onze sterk ontwikkelde farmaceutische sector, wilde onze ambassade nader poolshoogte nemen. Klimaoprema kan immers een duidelijke meerwaarde bieden voor onze farmaceutische sector.

Maar ook Belgische bedrijven komen aan de beurt. Zo werd de Kroatische afdeling van Decospan vereerd met een bezoek. Decospan produceert fineerhout en is een belangrijke leverancier van onder meer Ikea. Onze ambassade bezocht ook EMPWR, Belgisch wereldleider in proteïnerepen, met een belangrijke productie-eenheid in Kroatië.

Uitermate nuttig

Dergelijke bedrijfsbezoeken zijn uitermate nuttig. Ze laten immers toe om de belangrijkste bedrijven in het ambtsgebied beter te leren kennen. Tezelfdertijd bieden ze de gelegenheid om interesse op te wekken om contact te leggen met de Belgische bedrijfswereld, zoals bij AD Plastik goed geslaagd is. Kroatische bedrijven kunnen ook wegwijs gemaakt worden in de Belgische regelgeving.

De plaatselijke Belgische bedrijven op hun beurt kunnen hun voordeel doen van het netwerk van de ambassade. Zo lieten de bezoeken aan Decospan en EMPWR niet alleen toe om de ondernemingen beter te leren kennen, maar ook om te polsen naar de problemen die ze in Kroatië ondervinden met hun economische activiteiten. Bij haar contacten met de plaatselijke overheid kan de ambassade vervolgens die problemen aankaarten. Dat is bijvoorbeeld goed gelukt bij Belgian Gourmet dat in Kroatië een gloednieuwe fabriek opstart voor de productie van chocolade.

Image
Ambassadeur Nicolaas Buyck bekijkt steriele kamer

Op bezoek bij het Kroatische Klimaoprema dat steriele kamers produceert. © Ambabel Zagreb

Samen met gewesten

Bij haar economische diplomatie werkt de ambassade nauw samen met de gewesten. In België hebben vooral de gewesten de taak om de buitenlandse handel te ondersteunen en investeringen aan te trekken. Daartoe beschikken ze elk over een agentschap, met name FIT (Vlaams gewest), Hub.brussels (Brussels Hoofdstedelijk gewest) en AWEX (Waals gewest). In de belangrijkste landen beschikken deze agentschappen over handelsattachés.

Dat belet niet dat onze ambassades nog steeds een aanzienlijke meerwaarde bieden bij het aantrekken van investeringen. Het ambassadepersoneel en de handelsattachés van de gewesten vullen elkaar immers heel goed aan. Enerzijds kent de handelsattaché beter het reilen en zeilen van de bedrijven, zowel Belgische als lokale, terwijl anderzijds de deuren makkelijker open gaan voor een ambassadeur.

Op het terrein verloopt de samenwerking tussen onze ambassades en de gewestelijke handelsattachés heel vlot. Zo is het bij onze post in Zagreb de gewoonte eerst advies in te winnen bij de gewestelijke handelsvertegenwoordiging om te weten te komen welke de interessante bedrijven zijn. Als er een bezoek gepland wordt, worden de handelsattachés steevast meegevraagd. Bijna altijd gaan ze daar op in.

In vergelijking met andere landen, staan de economische relaties tussen België en Kroatië op een eerder laag pitje, hoewel er best wat potentieel is. Reden te meer om meer in te zetten op economische diplomatie. Sinds de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne tonen Belgische bedrijven wel beduidend meer interesse in Kroatië. Blijkbaar zijn ze op zoek naar andere markten die nabijer en veiliger zijn. Een pak extra bedrijven dus aan wie onze ambassade, samen met de gewesten, ondersteuning kan bieden.