SOLVIT: de kortste weg om je probleem met EU-rechten op te lossen

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Brochure SOLVIT

Het SOLVIT-centrum van de FOD Buitenlandse Zaken staat elke dag klaar om je problemen met EU-rechten zo snel mogelijk op te lossen.

Als EU-burger genieten we tal van voordelen. Binnen het volledige territorium van de EU kunnen we vrij reizen, vrij studeren, vrij werken, vrij wonen, vrij ondernemen en wat nog meer. Toch komt het voor dat er problemen opduiken in een ander EU-land. Zo kan het gebeuren dat je diploma toch niet erkend wordt. Of dat je producten wil verkopen die toch worden geweigerd. Of dat je pensioen niet meer wordt uitbetaald, terwijl je jarenlang in dat land gewerkt hebt. Of nog dat een ziekenhuis je kosten aanrekent die je niet zou moeten betalen. De voorbeelden zijn eindeloos.

Ondanks de heldere EU-regelgeving valt het effectief nu en dan voor dat de nationale autoriteiten de EU-regels niet correct toepassen. Soms is de nationale regelgeving zelfs in strijd met de EU-regels. Om aan die problemen te verhelpen, heeft de EU in 2002 SOLVIT opgericht: een gratis online dienstverlening waar je met dergelijke klachten terechtkan. Wel op voorwaarde dat je het dossier (nog) niet heb voorgelegd bij een rechtbank.

Image
Logo SOLVIT

Er bestaat een SOLVIT-centrum in elke EU-lidstaat en in IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Het Belgische SOLVIT-centrum maakt deel uit van de FOD Buitenlandse Zaken. Om je dossier gegarandeerd zonder vooroordelen te verwerken, worden er altijd 2 SOLVIT-centra bij betrokken. SOLVIT doet er alles aan om je probleem binnen de 10 weken op te lossen.

De procedure is grosso modo de volgende:

  1. Je vult het onlineformulier in.
  2. Je thuiscentrum – in België als je Belg bent - kijkt na of je dossier in aanmerking komt.
  3. Als je dossier in aanmerking komt, wordt het doorgestuurd naar het SOLVIT-centrum in het land waar het probleem zich voordoet.
  4. Het tweede SOLVIT-centrum werkt samen met het verantwoordelijke departement van het ander land om het probleem op te lossen.
  5. Je thuiscentrum brengt je op de hoogte van de resultaten.

Jaarlijks ontvangt het Belgisch SOLVIT-centrum zo’n 300 klachten. Vorig jaar waren dat er 276, waarvan 85% kon opgelost worden.