Thiaba Camara Sy: brugfiguur tussen Senegalese en Belgische ondernemingen

Thiaba Camara Sy is adviseur in economische diplomatie voor ons land in Senegal. Ze speelde onder andere een cruciale rol bij de organisatie van de succesvolle prinselijke economische missie in mei dit jaar. Ontdek haar verhaal.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Thiaba Camara Sy

Thiaba Camara Sy tijdens het seminarie over ‘mensenrechten en ondernemingen’ georganiseerd tijdens de prinselijke economische missie. © FOD Buitenlandse Zaken

Thiaba Camara Sy is adviseur in economische diplomatie voor ons land in Senegal. Ze speelde onder andere een cruciale rol bij de organisatie van de succesvolle prinselijke economische missie in mei dit jaar. Ontdek haar verhaal.

Sinds 28 februari 2023 is de Senegalese Thiaba Camara Sy ‘adviseur in economische diplomatie’ voor ons land in Senegal. En die taak kwijt ze met enthousiasme. Ze was dan ook een ideale kandidate voor de functie. Enerzijds kent ze de economische wereld in haar thuisland door en door (zie kader met biografie), anderzijds heeft ze ook uitstekende banden met België.

Zomervakanties in Brussel

‘Als kind al bracht ik regelmatig mijn zomervakantie door in Brussel, bij vrienden van mijn ouders’, vertelt Camara Sy. ‘En in 2004 richtte ik samen met een bevriende Belg, Michel Pellegrin, een bedrijf op om managers op te leiden. In die periode volgde ik zelf opleidingen in management bij onze partner PENTA in Waterloo die ons uiteindelijk ons certificaat bezorgde om zelf opleidingen te organiseren volgens hun methode. Bovendien kwam ik in januari 2016 voor een vorming naar Deloitte University Europe in Brussel.’

Via al die contacten heeft ze een zeer gunstig beeld van ons land opgedaan. ‘België kwam me over als een modern land met sterk doorgedreven innovaties, zeker op financieel vlak. Bij mijn verplaatsingen naar Brussel begin 2000 verraste het me dat elektronische betalingen er al zo courant waren en dat cheques al in onbruik geraakt waren, in tegenstelling tot andere Europese landen die ik kende. Misschien omdat het vrij klein is, heeft alles er een menselijker gelaat, ook de economie.’

Wie is Thiaba Camara Sy?

Thiaba Camara Sy is een Senegalese experte in auditing, boekhouding en adviesverlening over management. Gedurende 27 jaar heeft ze Deloitte Sénégal geleid. Deze afdeling van één van ‘s werelds grootste bedrijven voor auditing – kritische doorlichting van bedrijven – heeft ze zelf in 1990 opgericht. Tijdens die periode zetelde ze 8 jaar in de raad van bestuur van Deloitte Afrique, de groepering van Deloitte-afdelingen in Franstalig Afrika.

In 2016 richtte ze, samen met 3 andere vrouwen, Women’s Investment Club (WIC) Senegal op, een netwerk van vrouwelijke angel investors met vandaag zowat 100 leden verspreid over 3 continenten. Door hun middelen samen te voegen, konden ze in 2019 WIC CAPITAL opzetten, het allereerste impactfonds gewijd aan vrouwelijk ondernemerschap in West-Afrika. In 2020 volgde WIC Academie die via coaching, mentoraat en technische assistentie het leiderschap en de competenties van vrouwen bevordert.

Vrouwelijk ondernemerschap stimuleren is één van haar grote passies. Zo begeleidt Thiaba Camara Sy – in haar hoedanigheid van gecertificeerde coach - ook jonge vrouwelijke bedrijfsleiders om hun potentieel te ontplooien en om hun managementprestaties te verbeteren. En haar activiteiten rond maatschappelijk verantwoord ondernemen focust ze op onderwijs en de verdediging van kinder- en vrouwenrechten.

Ze zetelt in de raad van bestuur van diverse organisaties en bedrijven zoals de Amerikaanse ngo Tostan International, het ooit door BIO gesteunde Senegalese zuivelbedrijf La Laiterie du Berger, de Ivoriaanse bank SIB (Société Ivoirienne de Banque) en het Senegalese PayDunya, een bedrijf dat digitale oplossingen biedt voor onder andere betalingen via internet en smartphone.

In gesprek met ambassadeur Roisin

Via het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel raakten haar banden met ons land als vanzelf steeds nauwer verweven. Camara Sy: ‘Toen ik voorzitter was van de Club des Investisseurs sénégalais heb ik Enabel bijgestaan om hun agropoolproject te promoten. Daarbij werkte het agentschap samen met de Senegalese regering aan de ontwikkeling van de landbouw, de verwerking van landbouwproducten en de agro-industrie in het centrum van Senegal. Mijn rol bestond erin het project bekend te maken bij Senegalese investeerders en garant te staan voor een solide Senegalese participatie.’

Haar ontmoeting met toenmalig Belgisch ambassadeur Hubert Roisin in Dakar volgde achteraf. ‘In mei 2020 organiseerde de EU-ambassade in Senegal een aantal gesprekken naar aanleiding van Europadag. EU-ambassadrice Irène Mingasson nodigde me uit om een video te maken met de Belgische ambassadeur over vrouwelijk ondernemerschap in Afrika. Het klikte meteen. Ik vond ambassadeur Roisin een heel geëngageerd persoon en we hebben een boeiend gesprek gehad.’

Image
Thiaba Camara Sy

Thiaba Camara Sy bij de lancering van het 2de seizoen van een podcast ‘Conversations Féminines’ (vrouwelijke gesprekken) genaamd. © Thiaba Camara Sy

Vertrouwenstussenpersoon

Na deze ontmoeting nodigde de Belgische ambassade geregeld Thiaba Camara Sy uit naar door haar georganiseerde economische evenementen. En toen ambassadeur Roisin haar vorig jaar voorstelde om adviseur in economische diplomatie te worden, aanvaardde ze dat meteen. ‘Mijn rol als economisch adviseur sluit perfect aan bij mijn engagement voor mijn land’, legt ze uit. ‘Want op die manier kan ik van nut zijn zowel voor Senegal als voor België. En België is een belangrijke partner voor Senegal met heel oude banden. Er wonen veel Belgen in Senegal en vice versa.’

Waaruit bestaan haar taken? ‘In essentie komt de rol van een economisch adviseur – zoals ik het begrijp – erop neer de commerciële uitwisselingen tussen België en Senegal te stimuleren en de potentiële economische opportuniteiten te intensifiëren. Het is een soort van vertrouwenstussenpersoon om België beter bekend te maken bij Senegalese ondernemers en Senegal bij Belgische investeerders. De ambassade kan me ook op elk moment contacteren als ze informatie nodig hebben over reglementaire zaken of een economische analyse.’

Image
Prinses Astrid op economische missie

Thiaba Camara Sy heeft als economisch adviseur een cruciale rol gespeeld bij de organisatie van de succesvolle economische missie met Prinses Astrid in mei dit jaar. © FOD Buitenlandse Zaken

Economische missie met Prinses Astrid

Thiaba Camara Sy heeft als economisch adviseur onder andere een cruciale rol gespeeld bij  de organisatie van de succesvolle prinselijke economische missie in mei dit jaar. ‘Bij zo’n missie komt heel wat voorbereidend werk kijken’, vertelt ze. ‘Ik was vooral betrokken bij de organisatie van de seminaries ‘Mensenrechten en ondernemingen’ en ‘Vrouwelijk ondernemerschap’. Ik hielp mee de prioritaire thematieken uit te werken, de conceptnota’s te formuleren en de deelnemers uit te zoeken. Bovendien nam ik zelf deel aan de seminaries, respectievelijk als moderator en als spreekster. Tijdens de missie ontmoette ik tevens diverse Belgische ondernemers waarmee ik kon uitwisselen over het economische milieu in Senegal.’

De prinselijke missie was voor haar hoe dan ook een intense maar zeer verrijkende ervaring. ‘Ik vond het een absoluut voorrecht om te kunnen lunchen met Prinses Astrid. Haar stevig engagement voor het vrouwelijk ondernemerschap heeft een diepe indruk op me nagelaten. Ze is een uiterst hartelijk en innemend persoon, een waar rolmodel!’

Vriendschappelijke, nauwe banden

Ze blijft nauw samenwerken met Enabel via haar bedrijf WIC. ‘Zo nam ik - in het kader van het partnerschap tussen Enabel en WIC – deel aan een brainstormsessie die de theory of change van een pilootproject wou uitdokteren. Het ging over PEM WECCO dat veelbelovende Senegalese kmo’s in contact wil brengen met Belgische ondernemingen.’

Haar banden met de ambassade en Enabel zijn zeer hecht en vriendschappelijk. ‘Ik kom er regelmatig waardoor ik persoonlijke banden smeed met het hele team.’ De werklast die haar rol als economisch adviseur met zich mee brengt, valt goed mee, vindt ze. ‘De prinselijke missie was natuurlijk een intense week voor mij, maar door te band genomen besteed ik er een tweetal uur per maand aan.’

Ze is in elk geval heel tevreden met haar functie. Een netwerk van economische adviseurs is uiterst nuttig en nodig. Het helpt een ambassade om te integreren en nauw voeling te krijgen met het economische milieu van het gastland. Thiaba Camara Sy blijft dan ook met plezier beschikbaar zolang ze van nut kan zijn voor de Belgische ambassade.

Adviseurs in economische diplomatie

Adviseurs in economische diplomatie hebben als taak ‘inlichtingen te verstrekken aan de minister van Buitenlandse Zaken via onze posten en advies te geven over alle vraagstukken van economische en financiële aard of over mogelijkheden voor ons land’.

Een adviseur in economische diplomatie word je niet zomaar. Onze FOD verwacht dat ze voldoende kennis hebben van het sociale en economische klimaat van België en ook vrij goed op de hoogte zijn van hoe ons land functioneert. En vanzelfsprekend dienen ze eveneens een goed zicht te hebben op de sociale, economische en financiële aangelegenheden van het land waar ze werken.

Kom meer te weten op onze website: Adviseurs in economische diplomatie