Verificatie van nucleaire ontwapening is prioriteit voor België

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
meeting

Onze FOD organiseerde in juni 2022 een bijeenkomst van het IPNDV in het Egmontpaleis. © Thomas Daems

De laatste 30 jaar is het aantal kernwapens in de wereld drastisch gedaald in vergelijking met het gigantisch arsenaal tijdens de Koude Oorlog. De sleutel tot dat succes ligt ongetwijfeld in het vermogen van landen om de naleving van de ontwapeningsverdragen bij elkaar te verifiëren. Die verificatie zorgt er immers voor dat de deelnemende landen voldoende vertrouwen hebben dat de ontwapeningsverbintenissen ook zullen nageleefd worden.

Maar dan heb je wel de technische knowhow nodig om de nucleaire ontwapening te controleren. Vandaar dat VS in 2014 het International Partnership for Nuclear Disarmament Verification (IPNDV) lanceerde. Vandaag werken er meer dan 25 landen samen om hun technische verificatie-expertise te ontwikkelen.
 

SCK CEN in Mol


Op vraag van de VS maakt België van bij de aanvang deel uit van het partnerschap. Dat betekende meteen een erkenning van onze nucleaire expertise, maar ook van onze geloofwaardigheid op vlak van inzet voor ontwapening.

Het onderzoek rond verificatie wordt uitgevoerd door het nucleair expertisecentrum SCK CEN in Mol. Zo zette het SCK CEN in 2019 in Mol een grootschalige oefening op poten rond het opmeten van plutonium. Een 30-tal internationale experts namen deel. In 2023 zal het SCK CEN daar een tweede IPNDV-evenement over organiseren.

Image
zaam Egmont paleis

Zicht op een plenaire zitting van IPNDV in het Egmontpaleis. © Thomas Daems

Concreet engagement

Onze FOD organiseerde van 27 tot 29 juni 2022 een bijeenkomst van het IPNDV in het Egmontpaleis in Brussel. Met het initiatief maakte ons land zijn engagement voor een wereld zonder kernwapens heel concreet. Het belang van verificatie bij de wereldwijde inspanningen voor nucleaire ontwapening zal trouwens een prioritair thema zijn voor de Belgische delegatie op de komende toetsingsconferentie van het non-proliferatieverdrag in augustus 2022 in New York.

Overigens was ons land vorig jaar ook voorzitter van de Nuclear Suppliers Group, een groep van 48 landen die richtlijnen opstellen om te voorkomen dat nucleaire knowhow gebruikt wordt voor kernwapens.

 

Lees ook:
 

Sterk engagement voor vreedzaam gebruik nucleaire knowhow