Verkiezingen 2024: ook voor Belgen in het buitenland!

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Persoon duidt optie aan met rood potlood.

© iStock

Ook de Belgen in het buitenland hebben stemplicht voor de Europese en federale verkiezingen. We raden aan om op tijd in te schrijven!

De volgende verkiezingen in België – Europees, federaal en regionaal – vinden plaats op zondag 9 juni 2024. Dat is nog ruim een jaar ver. Toch is de FOD Buitenlandse Zaken nu al druk in de weer om die verkiezingen voor te bereiden!

Want ook de ruim 525.000 Belgen in het buitenland, althans de 419.915 meerderjarigen onder hen, hebben stemplicht. Het is de verantwoordelijkheid van onze FOD – de consulaire diensten op het hoofdbestuur én onze consulaire beroepsposten – dat de verkiezingen voor onze landgenoten in het buitenland vlot verlopen.
 

Belgen binnen en buiten de EU

Alle specifieke regels rond stemmen vanuit het buitenland vind je terug op onze website in de rubriek verkiezingen. Denk aan de verschillende stemwijzen (in België, op een consulaire beroepspost, per brief…), de aanduiding van een volmachtdrager, de gemeente van aanhechting en zo meer. Het is raadzaam om alle info grondig door te nemen zodat alles in orde komt tegen de verkiezingen volgend jaar. 

We maken daarbij onderscheid tussen Belgen die binnen de Europese Unie (EU) en Belgen die buiten de EU wonen. Beide categorieën hebben stemplicht voor de federale wetgevende verkiezingen. Aan de regionale en de gemeente- en provincieraadsverkiezingen kunnen ze niet deelnemen.

Voor de Europese verkiezingen geldt eveneens stemplicht, al is er een licht verschil. Belgen die binnen de EU verblijven, kunnen stemmen op een lijst van het EU-land van verblijf. Als ze willen stemmen op een Belgische lijst, dienen ze daarvoor expliciet een aparte aanvraag in te dienen bij hun consulaire beroepspost. Landgenoten die buiten de EU wonen, kunnen enkel op een Belgische lijst stemmen en hoeven daarvoor geen extra aanvraag te doen.
 

Vooraf inschrijven verplicht

Je dient je wel vooraf in te schrijven. Het formulier daarvoor vind je terug op onze website, zowel voor binnen de EU als voor buiten de EU. Hou je het liever volledig digitaal? Dan kan je terecht bij e-consul.

Let wel: je inschrijving is pas geldig vanaf de eerste dag van de 4de maand volgend op de indiening van het formulier. Dus als onze post je inschrijving ontvangt op 15 mei 2023, dan zal je inschrijving geldig zijn vanaf 1 september 2023. We raden dus aan om je vroeg genoeg in te schrijven opdat alles in orde komt vóór de dag van de verkiezingen!

Als je van stemwijze wil veranderen – bijvoorbeeld toch niet in België, maar op een consulaire beroepspost of per brief - dan geldt dat als een nieuwe inschrijving. Ze zal dus pas geldig zijn vanaf de eerste dag van de 4de maand volgend op de indiening van je aanvraag tot wijziging van stemwijze. Houd daar dus rekening mee.