Voedselzekerheid verhogen in het door COVID-19 getroffen Zimbabwe

België schenkt 355.000 euro om 3272 kwetsbare huishoudens in Zimbabwe te ondersteunen.

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Vrouw voedt dieren

© FAO

COVID-19 sloeg ook toe in Zimbabwe. De regering kondigde een nationale ramp af en legde diverse maatregelen op, die ondertussen versoepeld werden.

De (tijdelijke) beperking van de bewegingsvrijheid zal hoe dan ook het levensonderhoud van landbouwers aantasten net als de voedselzekerheid in het land. Zo hebben (kleine) landbouwers beperkt toegang tot allerlei input en kunnen ze hun producten minder vlot verkopen. Veehoeders vinden moeilijker graasland en voedselprijzen stijgen.

COVID-19 zal dus onmiskenbaar de al bestaande problemen in Zimbabwe vergroten. 45% van de plattelandsbevolking – 4,3 miljoen mensen – heeft af te rekenen met een zware voedselonzekerheid, versterkt door gebrekkige regenval. Ook veehouders lijden onder de droogte. Zo’n 66.000 stuks vee zouden al bezweken zijn.

Het is evident dat veel Zimbabwanen moeilijke tijden tegemoet treden. Daarom wil België de kwetsbare bevolking bijstaan via SFERA, een noodfonds van de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO). Met 355.000 euro kunnen 1272 kwetsbare veehouders in de zwaarst getroffen gebieden geholpen worden. Zij ontvangen veevoeder om het droogteseizoen door te komen.

Daarbovenop zullen 2000 arme landbouwgezinnen een pakket droogteresistente zaden van sorghum en ogenboon bekomen. Zowel veehouders als boeren krijgen een opleiding opdat ze optimaal van het voeder en het zaad gebruik kunnen maken.

De hulpactie kadert binnen het luik Early Action van SFERA.