Waarom economische missies meer dan ooit belangrijk zijn

  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Prinses Astrid bestuurt een tram in de simulatiezaal van SLR

Prinses Astrid bestuurt een tram in de simulatiezaal van SLR, ontworpen en geïnstalleerd door het Belgische Transurb (© FOD Buitenlandse Zaken).

De economische missie naar Australië onder leiding van Prinses Astrid (23-27 oktober 2023) heeft broodnodige contacten en contracten opgeleverd voor exportland België. Stevige handelsrelaties zijn meer dan ooit belangrijk voor ons land.

De prinselijke economische missie in oktober, dit keer naar Australië, was eens te meer een schot in de roos. Er werden maar liefst 25 nieuwe contracten ondertekend en meer dan 300 zakelijke contacten gelegd tijdens de officiële bezoeken, conferenties, vergaderingen, formele en informele bijeenkomsten.
 

Prinses Astrid: gemotiveerd, genereus en enthousiast


Natuurlijk is het een heel eind vliegen tot helemaal down under, zo’n 16.700 km. Maar het loont. Je mag niet uit het oog verliezen dat België een echt exportland is. Onze welvaart hangt voor een groot deel af van het succes van onze kmo’s en bedrijven in het buitenland. De export staat in voor 85% van ons bruto binnenlands product (BBP). Eén op de zes jobs hangt af van de export.

En wie wil uitvoeren, moet contacten leggen en de producten overtuigend in de etalage zetten. En laat zo’n prinselijke economische missie nu net een ideale gelegenheid zijn om dat te realiseren. Het feit dat Prinses Astrid de missie leidt, doet extra veel deuren openen. ‘De missie is verre van onopgemerkt gebleven in Australië’, zei de Belgische ambassadeur Goffin achteraf. ‘En dat heeft te maken met de uitgebreide delegatie van 315 personen en de aanwezigheid van 4 ministers en vooral van Prinses Astrid die echt gemotiveerd, genereus en enthousiast naar voor trad.’

En dat is de lokale pers niet ontgaan. We telden niet minder dan 264 berichtgevingen in de klassieke pers, sociale media niet meegerekend. ABC publiceerde zelfs een interview met Prinses Astrid

Image
Foto van de delegatie van de economische missie in Australië, op bezoek bij het metrostation Bangaroo

De delegatie bezoekt metrostation Bangaroo, gebouwd door BESIX en zijn Australisch filiaal (© FOD Buitenlandse Zaken).

Opmerkelijke prestaties


Want het kleine België levert best opmerkelijke prestaties in het gigantische, 256 keer grotere Australië. Wist je dat het Bangaroostation – één van de 7 nieuwe metrostations van Sydney, de grootste stad van het ‘eiland-continent’ – gebouwd werd door het Belgische BESIX en zijn Australisch filiaal? Of dat trambestuurders in spe van Sydney Light Rail – een licht tramnetwerk – kunnen oefenen in een ultramoderne simulatiezaal dat het Belgische Transurb heeft ontworpen en geïnstalleerd? Of nog dat de opera van Sydney - de bekendste ter wereld – gebruik maakt van technologie van het Belgische bedrijf EVS?

Studio 100 beschikt down under dan weer over Flying Bark Productions waar de delegatie de gloednieuwe studio bezocht. Die Belgische onderneming is één van de grootste Europese spelers op de markt van entertainment voor gezinnen en kinderen en levert animatiefilms en -series aan Netflix, Nickelodeon, Marvel, Lego en Disney+.

Image
Foto van het interieur van de opera van Sydney

Wist je dat de beroemdste opera ter wereld, die van Sydney, technologie gebruikt van het Belgische bedrijf EVS? (© FOD Buitenlandse Zaken).

Hernieuwbare energie


Tijdens een economische missie komt het er ook op aan om zoveel mogelijk in te spelen op de noden van het bezochte land. Zo heeft Australië recent een ommezwaai gemaakt en wil het nu sterk inzetten op hernieuwbare energie. En op dat vlak heeft ons land heel veel te bieden. Denk aan John Cockerill, wereldspeler in elektrolyse-apparaten die nodig zijn om groene waterstof te maken. DEME en Jan De Nul zijn dan weer gespecialiseerd in windenergie op zee.

Maar ook hoogtechnologische bedrijven als Accelera, de dataspeler Gorilla en Nxtport – een spin-off van Port of Antwerp-Bruges – kunnen een rol spelen. Deze laatste richtte een digitaal platform op voor beveiligde gegevensuitwisseling tussen haven- en maritieme stakeholders in de staat New South Wales. De delegatie bracht een bezoek aan dat platform.

Image
Foto van de delegatie van de economische missie in Australië, op bezoek bij de University of Melbourne, pionier in gehoorbehandelingen

De delegatie op bezoek bij de University of Melbourne, pionier in gehoorbehandelingen (© FOD Buitenlandse Zaken).

Biowetenschappen en farma


Ook in de biowetenschappen en de farma heeft België heel wat in petto. Zo kon Ecosteryl een contract tekenen voor de levering van 2 machines om medisch afval zoals injectienaalden milieuvriendelijk te ontsmetten. Het farmaceutische bedrijf UCB stelde een snelle genoomsequentie-analyse voor bij ernstige epilepsie bij kinderen. Beide landen werken ook nauw samen in het domein van de nucleaire geneeskunde, met name voor de productie van radio-isotopen.

Niet alleen bedrijven pur sang, ook universiteiten legden er contacten. Zo werd de samenwerking tussen GIGA – een interdisciplinaire onderzoeksinstelling in de biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Luik – en de Universiteit van Melbourne in de verf gezet. Beide zijn pioniers en wereldleiders op vlak van gehoorbehandelingen.

Kwamen ook aan bod: de voedingsindustrie (chocolade, frieten, kaas, bier…), sporttechnologie, blauwe economie (duurzame productie van zeevruchten, innovatieve visserij…) en zo meer.

Image
Foto van Prinses Astrid en de ministers die eer betonen aan de in België gesneuvelde Australische soldaten uit WOI op Anzac Memorial

Prinses Astrid en de ministers betonen eer aan de in België gesneuvelde Australische soldaten uit WOI op Anzac Memorial (© FOD Buitenlandse Zaken).

300.000 soldaten


Ligt bij een economische missie de klemtoon op zakelijke contacten, de diplomatieke en culturele relaties worden zeker niet vergeten. België en Australië zijn altijd nauwe partners geweest en waarderen elkaar sterk. Beide landen vinden elkaar immers als pleitbezorgers van een op regels gebaseerde internationale orde, multilateralisme, mensenrechten en de rechtsstaat.

Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib nam dan ook de gelegenheid te baat om haar Australische homoloog te ontmoeten naast de Australische minister van Handel en Toerisme. Prinses Astrid en de ministers spraken ook met de gouverneurs van Victoria en New South Wales, de 2 staten die door de delegatie bezocht werden. Een ontmoeting met de gouverneur-generaal van Australië stond eveneens op de agenda. In Australië spelen de staten op economisch vlak een heel belangrijke rol.

De relaties tussen beide landen zijn vooral innig geworden sedert de deelname van Australië aan de Eerste Wereldoorlog. Zo’n 300.000 Australische vrijwilligers kwamen op Belgische bodem vechten, 13.000 daarvan lieten het leven. De Australische troepen maakten het mee mogelijk dat België vandaag nog steeds een onafhankelijk en democratisch land is. Prinses Astrid en de ministers brachten dan ook een eerbetoon aan de gevallen soldaten, zowel in het Anzac Memorial in Sydney als in het Shrine of Remembrance in Melbourne.
 

Solide partnerschappen


Het bezoek aan de 12de grootste economie ter wereld heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. In deze turbulente jaren moet een klein kwetsbaar land als België meer dan ooit inzetten op solide partnerschappen en een ambitieus handels- en exportbeleid.

Zeker in vergelijking met de buurlanden, slaagt ons land erin veel resultaten te halen met relatief beperkte middelen. En dat dankzij de gezamenlijke inspanningen van onze ambassade in Australië en het hoofdkwartier van onze FOD in Brussel, het Agentschap Buitenlandse Handel en de 3 regionale handelsagentschappen FIT (Flanders Investment & Trade), hub.brussels (Brussels Invest & Export) en Awex (Agence Wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers).


Volg de sociale mediakanalen van onze FOD voor een blik achter de schermen van deze en de volgende economische missies: