Vrede en veiligheid

Conflictpreventie, vredeshandhaving en vredesopbouw zijn belangrijke instrumenten van het Belgische beleid inzake vrede en veiligheid. Maar dit beleid houdt uiteraard veel meer in dan dat. Voor de bevordering van vrede en veiligheid is een globale en multidimensionale benadering nodig in verschillende domeinen zoals bijvoorbeeld terrorismebestrijding dan wel non-proliferatie en ontwapening. In verband met het laatste punt was België bijzonder actief betrokken bij de goedkeuring van het verdrag inzake het verbod op antipersoonsmijnen of nog recenter de ondertekening van het verdrag inzake clustermunitie.