Hybride dreigingen

  1. Laatst bijgewerkt op

Hybride dreigingen zijn onder meer cyberaanvallen, inmenging in verkiezingsprocessen, desinformatie, gebruik van chemische wapens (bijvoorbeeld Salisbury), terrorisme en het uitoefenen van economische of financiële druk.

In het kader van een algehele veiligheidsbenadering levert België inspanningen zowel op het nationale en Europese niveau als in NAVO-verband, en gebruikt ons land daarbij een strategische, gecoördineerde en coherente werkwijze in alle relevante actiedomeinen. De EU-lidstaten en de NAVO-bondgenoten worden aangemoedigd zich toe te spitsen op de paraatheid van de civiele sector en de veiligheidssector om de nationale weerbaarheid te verhogen.

De EU en NAVO hebben zich ook geëngageerd voor een nauwe en constructieve samenwerking. In 2017 hebben de EU en NAVO gezamenlijk het European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats of het Europees excellentiecentrum ter bestrijding van hybride dreigingen opgericht om de staten en deelnemende instellingen inzicht te helpen krijgen in en zich te verdedigen tegen hybride dreigingen. Sinds de zomer van 2018 werkt NAVO ook met ondersteuningsteams in de strijd tegen hybride activiteiten, die op verzoek van de bondgenoten gerichte en afgestemde bijstand leveren om de paraatheid tegen en de respons op hybride dreigingen te verbeteren.