Internationale organisaties

  1. Nog steeds geldig op
  2. Laatst bijgewerkt op

Internationale samenwerking is een vereiste. Het Belgische buitenlandbeleid over vrede en veiligheid is dan ook stevig verankerd in een multinationale context via de Verenigde Naties (VN), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Europese Unie (EU).