Internationale organisaties

In deze rubriek vindt u informatie over de Verenigde Naties (VN), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Europese Unie (EU).

  1. Laatst bijgewerkt op

Individuele regeringen hebben niet langer de volledige controle over alle vraagstukken in verband met vrede en veiligheid. Internationale samenwerking is een vereiste. Het Belgische buitenlandbeleid over vrede en veiligheid is dan ook stevig verankerd in een multinationale context via de Verenigde Naties (VN), de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Europese Unie (EU).