Conferentie over de toekomst van Europa

De conferentie over de toekomst van Europa is een door burgers aangestuurde reeks debatten en discussies, waar mensen uit heel Europa hun ideeën kunnen delen en mee kunnen bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst. Deze conferentie is uniek in haar soort: grootschalig, Pan-Europees en democratisch. Ze biedt een nieuw forum voor open, inclusief en transparant overleg met de burgers over een aantal belangrijke prioriteiten en uitdagingen.

Doelstelling voor België

België wil het vertrouwen in politiek als positieve kracht versterken door van democratische vernieuwing een prioriteit te maken. De democratische werking moet worden gemoderniseerd door te streven naar vereenvoudiging en door een opening naar nieuwe participatievormen. Zo verrijken we onze representatieve democratie met meer rechtstreekse participatie van burgers in de politieke besluitvorming.
  1. Laatst bijgewerkt op

België wil het vertrouwen in politiek als positieve kracht versterken door van democratische vernieuwing een prioriteit te maken. De democratische werking moet worden gemoderniseerd door te streven naar vereenvoudiging en door een opening naar nieuwe participatievormen. Zo verrijken we onze representatieve democratie met meer rechtstreekse participatie van burgers in de politieke besluitvorming.

Als onderdeel van deze ambitie van democratische vernieuwing en als stichtend lid van de Europese Unie, traditioneel aanhanger van het Europese project en zetel van de Europese instellingen, heeft België er alle belang bij ervoor te zorgen dat zijn burgers hun vertrouwen in de Europese Unie niet verliezen. De conferentie over de toekomst van Europa is in dit verband een zeer nuttige oefening, dat België ziet als een unieke kans om participatieve democratie een systematisch onderdeel te maken van de Europese beleidsvorming.

Door te experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie, zoals burgerkabinetten, burgerdialogen of gemengde panels waar al dan niet door loting geselecteerde burgers deel van uitmaken, wenst België bij te dragen in de versterking van de participatieve democratie en de democratische vernieuwing in de Europese Unie. Om deze redenen heeft ons land zich geëngageerd om in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa nationale burgerpanels, jongerendebatten, burgerdialogen en een hackathon te organiseren.

Image
Banner van de conferentie over de toekomst van Europa