Conferentie over de toekomst van Europa

De conferentie over de toekomst van Europa is een door burgers aangestuurde reeks debatten en discussies, waar mensen uit heel Europa hun ideeën kunnen delen en mee kunnen bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst. Deze conferentie is uniek in haar soort: grootschalig, Pan-Europees en democratisch. Ze biedt een nieuw forum voor open, inclusief en transparant overleg met de burgers over een aantal belangrijke prioriteiten en uitdagingen.

Overzicht van alle Belgische evenementen en initiatieven op federaal niveau en op het niveau van de gefedereerde entiteiten

Overzicht van alle Belgische evenementen en initiatieven op federaal niveau en op het niveau van de gefedereerde entiteiten.
  1. Laatst bijgewerkt op

Openingsceremonie van de Belgische nationale bijdrage in aanwezigheid van vicepremier en minister van Europese Zaken Sophie Wilmès en EU-commissaris Didier Reynders. Daarna heeft een panel zich gebogen over het thema "De EU in de wereld" (8 oktober 2021).

Nationaal burgerpanel, met 50 willekeurig geselecteerde burgers, over "Europese democratie" (meer bepaald "publieke participatie" in de EU, met bijzondere aandacht voor communicatie, desinformatie en de toekomst van overlegprocessen), georganiseerd door de FOD Buitenlandse Zaken (23-24 oktober)13-14 november en 27-28 november). De sessie van 27-28 november werd wegens de covidmaatregelen geannuleerd en nam virtueel plaats op 11-12 december 2021.

Debat over klimaatverandering en het milieu, met zes parallelle rondetafeldiscussies met burgers en regeringsleden, gevolgd door een plenaire vergadering, georganiseerd door de ministers van de groene partijen in de federale regering (16 november).

Jongerendebat over "het sociale Europa van morgen: onze aspiraties voor de toekomst van Europa", georganiseerd door de ministers van de socialistische partijen in de federale regering (26 april 2022).

Gestructureerde burgerdialoog over "wonen in een grensregio", georganiseerd door de Duitstalige Gemeenschap (20-21 november 2021).

Hackathon over "de impact van een gezonde levensstijl en klimaatverandering op de levenskwaliteit" en "obstakels voor jongeren op de arbeidsmarkt", georganiseerd door het Waalse parlement (20-21 november 2021).

Panel over digitalisering en duurzame economie, georganiseerd door de Vlaamse regering (23 november 2021).

Een reeks debatten over het thema "Europa luistert", georganiseerd door het jongerenforum van de Federatie Wallonië-Brussel, met evenementen op 22 september en 29 september.

Een burgerpanel voor personen van 18 tot 30 jaar oud, georganiseerd door het Brussels parlement. Burgers zullen gezamenlijk debatteren over het thema Europese Democratie, "Europe? Yourope! (5-6 februari 2022).