Diensten voor de burger en opleiding inzake Europa

Deze rubriek informeert u over SOLVIT, studiebeurzen en Europe Direct.