Diensten voor de burger en opleiding inzake Europa

Deze rubriek informeert u over SOLVIT, studiebeurzen en Europe Direct.

Europe Direct, Europa dichter bij de burger

Europe Direct zijn informatiecentra van de Europese Commissie. Ze werden in 1997 in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken opgericht. De meeste centra hebben een gaststructuur per provincie/gemeenschap/gewest door wie ze worden ondersteund.
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Logo Europe Direct

Europe Direct zijn informatiecentra van de Europese Commissie. Ze werden in 1997 in samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken opgericht. De meeste centra hebben een gaststructuur per provincie/gemeenschap/gewest door wie ze worden ondersteund. 

Europe Direct:

  • Maatschappelijke interactie en dialoog over de EU en haar beleidsprioriteiten, zoals de Europese Green Deal of het Herstelplan voor Europa, faciliteren, door middel van evenementen of activiteiten, online of offline;
  • Regelmatige contacten leggen en onderhouden met plaatselijke media en andere informatiekanalen, en hen informatie over EU-beleid en -prioriteiten verschaffen;
  • De Commissie helpen bij het in kaart brengen van lokale vraagstukken over de EU en haar beleid;
  • Actief Europees burgerschap op scholen stimuleren;
  • De coördinatie bevorderen tussen EU-netwerken ten dienste van burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen, en andere belanghebbenden, in de verschillende Belgische regio’s.
Image
Kaart van België waarop de centra van Europe Direct staan aangeduid