Diensten voor de burger en opleiding inzake Europa

Deze rubriek informeert u over SOLVIT, studiebeurzen en Europe Direct.

SOLVIT: bemiddeling voor administratieve problemen in Europa

SOLVIT is een gratis online bemiddelingsnetwerk dat door de Europese Commissie werd opgericht in 2002 om burgers en bedrijven die in een andere lidstaat dan de hunne leven, werken of studeren te helpen bij administratieve problemen in het kader van hun rechten als EU-burger. Het Belgische SOLVIT-centrum is verbonden aan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
 1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van het Berlaymont-gebouw in Brussel met een spandoek van Solvit

© Flickr / Shu Wu

Wat is SOLVIT?


SOLVIT is een gratis online bemiddelingsnetwerk dat in 2002 door de Europese Commissie werd opgericht om burgers en bedrijven die in een andere lidstaat dan de hunne leven, werken of studeren te helpen bij administratieve problemen in het kader van hun rechten als EU-burger. In alle lidstaten van de EU (evenals in Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) is er een SOLVIT-centrum. Het Belgische SOLVIT-centrum is verbonden aan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 
Wanneer kan SOLVIT helpen?


SOLVIT kan via informele bemiddeling concrete hulp bieden aan burgers of bedrijven die te maken hebben met een probleem dat:

 • grensoverschrijdend is: binnen de Europese Unie en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen;
 • te wijten is aan een praktijk of beslissing van een lokale, regionale of nationale administratie;
 • een gevolg is van een verkeerde toepassing van het Europees recht.

Meer informatie kunt u vinden op de website www.solvit.eu

 
Hoe kunt u een klacht indienen bij SOLVIT?


Voldoet uw probleem aan de drie bovenvermelde criteria, en kunt u aantonen dat u al contact opnam met de bevoegde overheidsdienst, dan kunt u uw klacht indienen via de website

Uw klacht wordt automatisch geanalyseerd door de lidstaat waar u uw rechten verwerft of waarvan u de nationaliteit heeft. Dit centrum neemt zo snel mogelijk contact met u op en legt uit wat SOLVIT verder voor u kan doen.
 

Contact


Als uw probleem niet voldoet aan bovenstaande criteria, of als u gewoon een vraag heeft over uw rechten als burger of bedrijf in Europa, dan kunt u terecht bij onze collega’s van een van de volgende netwerken:

 • Voor algemene informatie over uw rechten in de Europese Unie, kunt u terecht op de website van de Europese Commissie Uw Europa
   
 • Bent u derdelander en partner van een Belg/langdurig ingezetene en heeft u moeite met het verkrijgen van een visum/verblijfsrecht in België? Dan kan Myria u verder helpen.
   
 • Voor informatie over uw rechten als consument, of voor hulp bij geschillen over de aankoop van goederen of diensten in een andere lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein kunt u terecht bij het Europees Centrum voor de Consument
   
 • Voor informatie over uw rechten in Europa als ondernemer, of voor bemiddeling bij geschillen tussen Europese ondernemers kunt u contact opnemen bij het Europe Enterprise Network