Het beleid van België binnen de EU

Deze rubriek geeft een overzicht van het beleid van België binnen de Europese Unie.

De Europese digitale agenda

In februari 2020 heeft de Europese Commissie heeft haar digitale strategie gelanceerd met een reeks thematische en wetgevingsinitiatieven op digitaal gebied. Die strategie vormt samen met de Green Deal de dubbele uitdaging om de Europese economie om te vormen tot een duurzame economie en maatschappij van de toekomst.
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Foto van een persoon met een smartphone

© Shutterstock

In het kort


In februari 2020 lanceerde de Europese Commissie het Europees digitaal beleid met een reeks thematische en wetgevende initiatieven op digitaal gebied. De digitale strategie vormt samen met de Green Deal de twin transition met het oog op de Europese economie om te vormen tot een duurzame economie en maatschappij van de toekomst.

Drie jaar later heeft de EU goede vooruitgang geboekt in vele domeinen van deze ambitieuze agenda. Op wetgevend vlak wordt bv. de Digital Services Act (DSA) toegepast, het Digital Compass / Digital Decade 2030 met bijhorende nationale roadmaps werd gelanceerd en de AI Act is haar laatste fase ingegaan met trilogen met het Europees Parlement. Financieringsprogramma’s zoals bv. Digital Europe (DEP), Connecting Europe Facility (CEF) en European Digital Infrastructure Consortium (EDIC) ondersteunen concrete initiatieven in digitale thema’s.

De EU kan dus steunen op een sterk en coherent wettelijk kader en ambitieuze financieringsprogramma’s om de digitale omwenteling verder uit te rollen. Europa heeft zichzelf de tools gegeven om haar digitale open strategische autonomie verder uit te bouwen en internationaal uit te dragen, steeds gebaseerd op Europese waarden waarbij de mens centraal staat.

Het Belgische voorzitterschap zal deze wetgevende agenda verder zetten en enkele cruciale dossiers van de legislatieve agenda afwerken tegen het einde van deze Europese legislatuur in 2024, alsook mee vorm geven aan het programma van de volgende Europese legislatuur.

Na de ‘wetgevende golf’ van de huidige legislatuur, zal de focus van de volgende Europese legislatuur dienen te verschuiven naar implementatie, handhaving en governance. Hierbij mag de impact en investeringen voor bedrijven om te voldoen aan de (nieuwe) Europese regels en vereisten niet worden onderschat. Ook in de internationale relaties van de EU met derde landen worden digitale thema’s steeds belangrijker, o.m. in internationale fora zoals de VN maar ook in de handelsbetrekkingen van de EU.

 
Doelstellingen voor België


België onderschrijft het belang van de digitale strategie met de ontwikkeling van nieuwe technologieën, een functionerende eengemaakte digitale markt en open databeheer volgens een eigen Europese aanpak. Dit steeds met oog voor de rol en plaats van de in de Belgische economie belangrijke kmo’s in het digitale ecosysteem en de ondersteuning van kmo’s bij verdere digitalisering; nood aan voldoende financiering (Digital Europe Program (DEP), Connecting Europe Facility (CEF), MFK, Horizon Europe); respect voor privacy, de nood aan e-vaardigheden (bijscholen/omscholen), en met een goede balans tussen kosten en baten (cyberveiligheid).

België ondersteunt eveneens de bevordering en ontwikkeling van een stabiel kader voor data-infrastructuur alsook de beveiliging en de harmonisatie van de digitale markt. Het doel is om de Europese competitiviteit te bevorderen en tegelijk ook de fragmentering van de markt terug te dringen. De beginselen van interoperabiliteit, connectiviteit en overdraagbaarheid zijn cruciaal voor die infrastructuur, net als de integratie van ethische regels die in overeenstemming met gegevensbescherming zijn.

Aangezien België voor verdere digitalisatie pleit, schaart het zich geregeld achter initiatieven van andere lidstaten die de Belgische prioriteiten delen. België wil dus de Belgische belangen verdedigen door samen te werken met andere Europese lidstaten. Daarbij blijft België positief tegenover het Europese project staan.