Omzetting van Europese richtlijnen

Op deze pagina vindt u meer informatie over de omzetting van Europese richtlijnen.

  1. Laatst bijgewerkt op

De omzetting van Europese richtlijnen in het nationaal recht heeft een concrete en directe impact op de rechten van Europese burgers. Hierdoor vormt de tijdige, volledige en correcte omzetting een belangrijke inzet bij de lidstaten van de Europese Unie, alsook bij België.

De aard van de verschillende juridische instrumenten en de institutionele structuur van België maken van de omzetting een complex proces. De Minister van Europese Zaken heeft hierin een coördinerende rol en streeft samen met de bevoegde federale en gefedereerde entiteiten naar een verbetering van de huidige situatie. Met oog op het nakend Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU is België een inhaalbeweging gestart om het omzettingstekort op een snelle en duurzame manier te verkleinen.

Overzicht van de niet-omgezette interne markt richtlijnen voor de volgende drie scoreborden:


Voor meer informatie over omzetting kan u hier terecht.