Laatste evaluatieverslagen

Alle evaluatieverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie kunnen geraadpleegd en gedownload worden vanaf 2005.

Een evaluatie van het Belgisch core funding beleid van multilaterale organisaties

Deze evaluatie onderzocht het Belgisch beleid van core funding van multilaterale partnerorganisaties. Dit beleid voorziet bijdragen voor de algemene middelen van deze organisaties en draagt bij tot een doeltreffend multilateralisme waarvan België een fervent voorstander Is.
  1. Laatst bijgewerkt op

Vijftien organisaties ontvangen meer dan een derde van de Belgische multilaterale ontwikkelingshulp. De focus van de evaluatie lag op VN-ontwikkelingsorganisaties, met bijzondere aandacht voor Belgische steun aan UNFPA, UNDP, WHO en OHCHR.

Image
Aide humanitaire © WHO/Gregor Donaldson

© WHO/Gregor Donaldson

Je kan gedrukte exemplaren van de verslagen opgestuurd krijgen, zolang de voorraad strekt. Stuur hiervoor een e-mail naar ses-dbe@diplobel.fed.be

Contact

De Dienst Bijzondere Evaluatie
ses-dbe@diplobel.fed.be