Evenementen

Blijf op de hoogte van DBE met nieuws over evaluaties, events en open offertes.

Uitnodiging: Restitutie van de evaluatie ‘Belgische strategie voor humanitaire hulp’

Hoe komt België tegemoet aan de behoeften van mensen die getroffen worden door humanitaire crisissen?
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
UNHCR Lebanon

© UNHCR

De Dienst Bijzondere Evaluatie heeft het genoegen u uit te nodigen voor de restitutie van de evaluatie van de Belgische strategie voor humanitaire hulp. Deze zal plaatsvinden op donderdag 20 oktober 2022 van 14u00 tot 17u00 in zaal DR08 (Egmont 1, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel). Deelnemers kunnen ook online volgen. Voorafgaande aan de meeting is er een onthaal met lunch voorzien om 13 uur.

De evaluatie ging na hoe de Belgische strategie voor humanitaire hulp, en in het bijzonder zijn geografische en thematische beginselen en prioriteiten, tussen 2014 en 2021 uitgevoerd werd. De evaluatie heeft ook de financieringsinstrumenten “projecten en programma’s” nader onderzocht. Het doel is lessen te trekken om de impact en de doeltreffendheid van toekomstige Belgische interventies op het gebied van humanitaire hulp te verbeteren.

De externe expert (ADE) zal de conclusies en de aanbevelingen van de evaluatie presenteren, gevolgd door uitwisselingen rond de aanbevelingen.

De presentatie van de conclusies en aanbevelingen zal voornamelijk in het Engels zijn. De discussie zal plaatsvinden in drie talen: Engels, Frans en Nederlands.

De inschrijving om ter plaatse aanwezig te zijn, is gesloten. Degenen die zich reeds via de inschrijvingslink hebben ingeschreven, behouden hun plaats. Gelieve de Dienst Bijzondere Evaluatie te verwittigen indien u niet meer ter plaatse kunt deelnemen. Mensen kunnen zich nog steeds inschrijven om de restitutie online te volgen (Teams) en vragen te stellen.

Registreer hier: bit.ly/RestitutionHumanitarianAid 

Het eindverslag zal hier beschikbaar zijn.

13u00: Welkom – Lunch
14u00: Inleiding door DBE
14u05: Woord van het kabinet van Minister Kitir
14u10: Presentatie door ADE (conclusies en aanbevelingen)
14u40: Uitwisselingen rond de aanbevelingen 
Betrokkenheid bij langdurige crisissen (R2, R5)
Snelle respons bij acute crisissen (R3)
15u45: Pauze
16u00: Uitwisselingen rond de aanbevelingen 
Prioriteitenstelling in een herziene humanitaire strategie en efficiëntie van de Belgische acties (R1, R4, R6, R7)
16u50: Slot door DGD en DBE

Gelieve uw aanwezigheid vóór 13 oktober 2022 te bevestigen