Jaarverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie

Elk jaar maakt de Dienst Bijzondere Evaluatie een rapport om aan het Parlement te presenteren. Vanaf het jaar 2005 kan je alle jaarverslagen raadplegen en downloaden.

De Noord-Zuidkloof voorbij

Hier vindt u alle informatie over het Jaarverslag maart 2019 (jaar 2018).
  1. Laatst bijgewerkt op

In dit jaarverslag komen drie evaluaties aan bod, die elk op hun manier tot nadenken aanzetten over het evenwicht van de partnerschappen tussen Noord en Zuid. De landenevaluatie onderzoekt de samenwerkingsverbanden met de particuliere sector in Benin. De evaluatie richt zich op inclusief en duurzaam ondernemerschap in de landbouwsector.

Een tweede evaluatie bespreek ontwikkelingseducatie, een thema dat ook uitnodigt tot een nieuw begrip van de Noord-Zuid verhoudingen. Als laatste werd onderzocht welke impact de universitaire samenwerking heeft, gebaseerd op partnerschappen tussen universiteiten in het Noorden en het Zuiden.

Daarnaast ondersteunt de Dienst Bijzondere Evaluatie de impactevaluaties van vijf interventies. Deze evaluaties worden gezamenlijk beheerd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) en gefinancierd door DGD, de federaties (ngo-federatie, ACODEV, Fiabel) en DBE.

Tot slot komen ook de multilaterale organisaties aan bod, die meer dan een derde van de door DGD beheerde ontwikkelingshulp ontvangen.

Dit verslag werd voorgesteld aan de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, gevolgd door een gedachtewisseling