Jaarverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie

Elk jaar maakt de Dienst Bijzondere Evaluatie een rapport om aan het Parlement te presenteren. Vanaf het jaar 2005 kan je alle jaarverslagen raadplegen en downloaden.

Duurzame ontwikkeling, voorbij een ‘stop and go’

Hier vindt u alle informatie over het Jaarverslag maart 2020 (jaar 2019).
  1. Laatst bijgewerkt op

Wat gebeurt er wanneer de Belgische overheid beslist een einde te maken aan lopende ontwikkelingsprogramma’s? Hoe gaan we tijdens deze overgang op een voordelige manier om met onze partnerlanden en hun instellingen? De twee evaluaties in dit jaarverslag gaan dieper in op deze vragen. Duurzame ontwikkeling gaat verder, ook na het stopzetten van programma’s.

Een eerste evaluatie gaat over de stopzetting van de programma’s van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid. Een tweede evaluatie bespreekt de beslissing tot de exit van de gouvernementele samenwerking in zes partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Verder is de Dienst Bijzondere Evaluatie verantwoordelijk voor het versterken van evaluatiecapaciteiten. In België doet ze dat door het certificeren van de evaluatiesystemen van alle Belgische met federale middelen gefinancierde ontwikkelingsactoren. Zo wordt de kwaliteit van evaluatie bij deze actoren verzekert. Ook draagt DBE bij aan de ontwikkeling van evaluatiecapaciteiten in het Zuiden. Het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB) van de Universiteit Antwerpen, gesubsidieerd door DBE, organiseerde in 2019 hierrond een seminarie.

Dit jaarverslag gaat ook dieper in op de rol van het Parlement, een belangrijke bestemmeling van de evaluaties. Als laatste is er aandacht voor de vernieuwde DAC-criteria, de zes evaluatiecriteria voor ontwikkelingssamenwerking.

Dit verslag werd voorgesteld aan de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, gevolgd door een gedachtewisseling.