Nieuws

Blijf op de hoogte van DBE met nieuws over evaluaties, events en open offertes.

Brochure: Belangrijkste bevindingen van vijf impactevaluaties

Hier vindt u alle informatie over de brochure van de impactevaluaties van vijf interventies van de niet-gouvernementele samenwerking
  1. Laatst bijgewerkt op

Sinds 2017 hebben de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DBE), de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), ngo-federatie, ACODEV en Fiabel de impactevaluaties van vijf verschillende interventies van de niet-gouvernementele samenwerking (programma 2017-2021) gezamenlijk beheerd en medegefinancierd.

Drie programma’s werden uitgevoerd in partnerlanden en de twee andere, die betrekking hadden op wereldburgerschapseducatie, werden uitgevoerd in België.

Het ging om de volgende interventies:

  1. ‘Gender’-aanpak bij de ondersteuning van vakbonden in textielfabrieken in Indonesië - IFSI-ISVI
  2. Steun voor empowerment van vrouwen via vrouwelijke ondernemerschap in Marokko - APEFE
  3. Multidimensionale steun aan zeer kwetsbare landbouwers in ruraal Rwanda - ADA
  4. Youth Engagement ter bevordering van de mensenrechten - Solidagro, KIYO en Viva Salud
  5. Advocacy voor klimaatrechtvaardigheid in België - uitgevoerd door een consortium van civiele maatschappij organisaties gecoördineerd door CNCD - 11.11.11 en 11.11.11

Het doel van deze impactevaluaties was tweeledig. De eerste doelstelling was de impact van elk van deze programma’s te meten, en het rigoureus aantonen in welke mate de interventie heeft bijgedragen tot de effectieve veranderingen; met andere woorden, de mate waarin de impact aan de interventie kon worden toegeschreven.

Ten tweede was de financiering van impactevaluaties vanaf het begin van de interventies een gelegenheid voor de sector om te leren over het gebruik van rigoureuze gemengde methoden voor impactevaluatie binnen specifieke contexten en sectoren. Ook was dit een opportuniteit om lessen over de toegevoegde waarde van dergelijke benaderingen te delen met actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS) en hun partners, en om de waarde van impactevaluaties aan te tonen voor alle actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

Het doel van deze brochure is om in niet-technische bewoordingen de belangrijkste impact van elke interventie samen te vatten, evenals de belangrijkste aanbevelingen die uit deze bevindingen voortvloeien. Hoewel de inhoud betrekking heeft op specifieke interventies, kan deze nuttig zijn voor andere ANGS die in soortgelijke sectoren werken, zoals actoren die werken rond het ondersteunen van ondernemerschap en ontwikkeling van de particuliere sector, waardig werk, betrokkenheid van jongeren, verbeterde voedselzekerheid en voeding, empowerment van vrouwen of klimaatrechtvaardigheid. Deze brochure is ook relevant voor ANGS die met vergelijkbare doelgroepen werken, zoals vrouwen, jongeren, extreem kwetsbare groepen, enz.

Veel van de geleerde lessen waren het resultaat van het evaluatieproces zelf, aangezien het evaluatieteam en de partners gedurende de hele programmacyclus nauw hadden samengewerkt. Bij elke evaluatie werden andere methoden gebruikt om de impact van de geselecteerde interventies te beoordelen. Een aantal lessen worden in elk hoofdstuk van deze brochure kort vermeld.

De hoofdstukken zijn gelijkaardig gestructureerd en geven een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van elke impactevaluatie. Elke samenvatting begint met een korte inleiding over het geëvalueerde programma, waarna de methodologische aanpak kort wordt voorgesteld. Daarna wordt de belangrijkste impact van het programma uiteengezet en worden aanbevelingen geformuleerd.

In het laatste hoofdstuk worden een aantal lessen op interventieniveau uit deze vijf impactevaluaties voorgesteld. Overkoepelende lessen uit de gebruikte methodologische benaderingen en over het leerpotentieel van rigoureuze impactevaluaties komen aan bod in de aparte publicatie “Tips en ideeën om monitoring- en evaluatiepraktijken te versterken”.

U kunt hier de brochure vinden: Gezamenlijke evaluaties.