Nieuws

Blijf op de hoogte van DBE met nieuws over evaluaties, events en open offertes.

Evaluatie ‘landenstrategieën binnen het eerste beheerscontract van Enabel’

Het eindrapport en de samenvatting zijn beschikbaar in het Frans en Nederlands.
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
schip

© Enabel

De Dienst Bijzondere Evaluatie voerde van oktober 2021 tot juni 2022 een evaluatie uit van de landenstrategieën binnen het eerste beheerscontract van Enabel. Het eindrapport en de samenvatting zijn beschikbaar in het Frans en Nederlands.

Het eerste beheerscontract duurt vijf jaar (2018-2022) en bepaalt dat de Dienst Bijzondere Evaluatie een evaluatie van de landenstrategieën zou uitvoeren. De resultaten beogen de toekomstige programmeringscyclus te ondersteunen.

In het kader van deze evaluatie vonden twee onderzoeksmissies plaats in Benin en Rwanda. Dit zijn de twee eerste landen waar de onderhandeling en de totstandkoming van de landenstrategieën volledig onder het eerste beheerscontract van Enabel viel. De casestudies in Burkina Faso en Senegal werden vanop afstand uitgevoerd met de hulp van lokale consultants. 


Uitwisseling met Belgische samenwerkingsactoren  

Op de restitutie van woensdag 6 juli 2022 werden de resultaten van de evaluatie gepresenteerd. Verschillende actoren uit de Belgische Ontwikkelingssamenwerking namen deel: DGD, Enabel, Belgische ambassades, alsook vertegenwoordigers van het Federale Parlement en van de niet-gouvernementele samenwerking.

Tussen de deelnemers, de externe consultant en de Dienst Bijzondere Evaluatie werd constructief uitgewisseld over de belangrijkste aanbevelingen, gericht aan Enabel en DGD: herziening van het concept van de landenstrategieën, een efficiënter programmeringsproces, verhogen van het ownership van de partnerlanden, verbeterde complementariteit tussen de ontwikkelingsactoren en meer aandacht voor risico’s en duurzaamheid.