Nieuws

Blijf op de hoogte van DBE met nieuws over evaluaties, events en open offertes.

Evaluatie van de Belgische strategie voor humanitaire hulp

Hoe komt België tegemoet aan de behoeften van mensen die getroffen worden door humanitaire crisissen?
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Schrijvend meisje

© UNHCR

De Dienst Bijzondere Evaluatie voerde van december 2021 tot september 2022 een evaluatie uit van de Belgische strategie voor humanitaire hulp. Het eindrapport is beschikbaar in het Engels.

De evaluatie ging na hoe de Belgische strategie voor humanitaire hulp, en in het bijzonder de geografische en thematische beginselen en prioriteiten, tussen 2014 en 2021 uitgevoerd werd. Ook werden de twee financieringsinstrumenten projecten en programma's nader onderzocht.

Het doel van deze evaluatie is: 1) de relevantie, samenhang en resultaten van de Belgische strategie voor humanitaire hulp te beoordelen, en 2) een reeks aanbevelingen te doen ter verbetering van de Belgische strategische aanpak van humanitaire hulp. Dit om de impact en de efficiëntie van toekomstige Belgische humanitaire interventies te verbeteren.

Er vonden drie onderzoeksmissies plaats in Palestina, DR Congo en Libanon.

 

Uitwisselingen rond belangrijke thema’s

Op de restitutie van donderdag 20 oktober 2022 werden de resultaten van de evaluatie gepresenteerd, waarbij verschillende actoren van de Belgische ontwikkelingssamenwerking betrokken waren: DGD, Enabel, de ambassades en de niet-gouvernementele samenwerking. Ook vertegenwoordigers van internationale humanitaire organisaties zoals ICRC, OCHA en UNHCR namen deel.  

Tussen de deelnemers, de externe consultant en de Dienst Bijzondere Evaluatie vonden constructieve uitwisselingen plaats over belangrijke thema's: betrokkenheid bij langdurige crisissen, snelle respons bij acute crisissen en prioritering in een herziene humanitaire strategie en efficiëntie van Belgische acties. Er werden zeven aanbevelingen voorgesteld om Belgische aanpak inzake humanitaire hulp te optimaliseren en verbeteren.