Laatste evaluatieverslagen

Alle evaluatieverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie kunnen geraadpleegd en gedownload worden vanaf 2005.

Evaluatie van de Belgische strategie voor humanitaire hulp

Hoe komt België tegemoet aan de behoeften van mensen die getroffen worden door humanitaire crisissen?
  1. Laatst bijgewerkt op

De evaluatie ging na hoe de Belgische strategie voor humanitaire hulp, en in het bijzonder de geografische en thematische beginselen en prioriteiten, tussen 2014 en 2021 uitgevoerd werd. Ook werden de twee financieringsinstrumenten "projecten en programma's" nader onderzocht.

Het doel van deze evaluatie is: 1) de relevantie, samenhang en resultaten van de Belgische strategie voor humanitaire hulp te beoordelen, en 2) een reeks aanbevelingen te doen ter verbetering van de Belgische strategische aanpak van humanitaire hulp. Dit om de impact en de efficiëntie van toekomstige Belgische humanitaire interventies te verbeteren.

Er vonden drie onderzoeksmissies plaats in Palestina, DR Congo en Libanon. 

Image
Schrijvend meisje

© UNHCR

Contact

De Dienst Bijzondere Evaluatie
ses-dbe@diplobel.fed.be