Gezamenlijke evaluaties

De Dienst Bijzondere Evaluatie (co-)financiert verschillende evaluaties die uitgevoerd worden in samenwerking met andere actoren, zoals de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), actoren van niet-gouvernementele samenwerking en evaluatiediensten in andere landen.

  1. Laatst bijgewerkt op

2022

Sinds 2017 hebben de Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (DBE), de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), ngo-federatie, ACODEV en Fiabel de impactevaluaties van vijf verschillende interventies op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (programma 2017-2021) gezamenlijk beheerd en medegefinancierd. Drie programma’s werden uitgevoerd in partnerlanden en de twee andere, die betrekking hadden op wereldburgerschapseducatie, werden uitgevoerd in België.

Het ging om de volgende interventies:

  1. ‘Gender’-aanpak bij de ondersteuning van vakbonden in textielfabrieken in Indonesië - IFSI-ISVI
  2. Steun voor empowerment van vrouwen via vrouwelijke ondernemerschap in Marokko - APEFE
  3. Multidimensionale steun aan zeer kwetsbare landbouwers in ruraal Rwanda - ADA
  4. Youth Engagement ter bevordering van de mensenrechten - Solidagro, KIYO en Viva Salud
  5. Advocacy voor klimaatrechtvaardigheid in België - uitgevoerd door een consortium van civiele maatschappij organisaties gecoördineerd door CNCD - 11.11.11 en 11.11.11

Contact

De Dienst Bijzondere Evaluatie
ses-dbe@diplobel.fed.be