Jaarverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie

Elk jaar maakt de Dienst Bijzondere Evaluatie een rapport om aan het Parlement te presenteren. Vanaf het jaar 2005 kan je alle jaarverslagen raadplegen en downloaden.

Crisissen trotseren: de rol van humanitaire hulp en ontwikkeling

Hier vindt u alle informatie over het Jaarverslag maart 2023 (jaar 2022).
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Cover van het jaarverslag 2023 van de Dienst Bijzondere Evaluatie


De wereld maakt een opeenvolging van crisissen door: natuurrampen, gewapende conflicten, pandemieën, de klimaatcrisis en tot slot zijn er ook vergeten of langdurige crisissen waaraan België aandacht besteedt via humanitaire hulp. Deze contexten doen vragen rijzen over de rol van humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. De evaluatiepraktijk stelt ons in staat vaststellingen te doen, afstand te nemen en lessen te trekken over hoe we crisissen kunnen trotseren en indien mogelijk, ze beter te anticiperen en te voorkomen.

De Dienst Bijzondere Evaluatie heeft twee belangrijke evaluaties uitgevoerd voor de toekomst van het Belgisch beleid inzake internationale solidariteit: ‘Belgische strategie voor humanitaire hulp’ en ‘Landenstrategieën binnen het eerste beheerscontract van Enabel’

Het hoofdstuk rond vijf impactevaluaties van de niet-gouvernementele samenwerking focust op geleerde lessen. Deze evaluaties werden gezamenlijk gefinancierd en beheerd door de Dienst Bijzondere Evaluatie, de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD), en de drie federaties van niet-gouvernementele actoren.

Naast haar eigen evaluaties, is de Dienst Bijzondere Evaluatie ook actief betrokken bij andere evaluaties. In 2022 werkte ze onder andere samen met Enabel, BIO en MOPAN. De Peer Review maakte het mogelijk de werking van de Dienst Bijzondere Evaluatie te onderzoeken, waaronder haar rol bij de opbouw van evaluatiecapaciteit in België en in partnerlanden.

Op 13 juni 2023 stelde de Dienst Bijzondere Evaluatie haar jaarverslag voor aan de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van het federaal Parlement. U kunt de presentatie hier herbekijken.