Jaarverslagen van de Dienst Bijzondere Evaluatie

Elk jaar maakt de Dienst Bijzondere Evaluatie een rapport om aan het Parlement te presenteren. Vanaf het jaar 2005 kan je alle jaarverslagen raadplegen en downloaden.

Multilateralisme en klimaat onder hoge druk

Hier vindt u alle informatie over het Jaarverslag maart 2022 (jaar 2021).
  1. Laatst bijgewerkt op
Image
Jaarverslag DBE 2022

Ontwikkelingsactoren worden geconfronteerd met toenemende druk om te reageren op globale uitdagingen. Voor thema’s zoals klimaatsverandering en sociale ongelijkheden (bv. de digitale kloof) is een gezamenlijke aanpak nodig. Deze internationale uitdagingen vereisen dus internationale oplossingen. Het multilateralisme en klimaat lopen bijgevolg als een rode draad doorheen dit jaarverslag. Ook wordt verder de nodige aandacht aan de covidpandemie besteed.

Het verslag bevat de conclusies en aanbevelingen van de evaluaties ‘Belgisch beleid van core funding voor multilaterale partnerorganisaties’ en ‘Internationale klimaatfinanciering: Hoe pakt België de wereldwijde klimaatuitdaging aan in kwetsbare landen?’ Een vervolgstudie naar ‘Digital for Development’ focust op de effecten van de pandemie voor de Belgische strategie en interventies.

Naast haar eigen evaluaties, is de Dienst Bijzondere Evaluatie ook actief betrokken bij andere evaluaties. In 2021 werkte ze samen met onder andere de federaties van niet-gouvernementele samenwerkingsactoren, Enabel en BIO. De Dienst helpt ook mee aan de versterking van evaluatiecapaciteiten in België en in partnerlanden.

De Dienst Bijzondere Evaluatie liet tot slot een beoordeling door peers van haar eigen activiteiten uitvoeren. Rekening houden met de aanbevelingen, zal helpen om de kwaliteit van haar evaluaties te verbeteren.

Op 7 juni 2022 stelde de Dienst Bijzondere Evaluatie haar jaarverslag voor aan de Commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van het federaal Parlement. Herbekijk de presentatie of lees het verslag van de gedachtewisseling