Bilaterale investeringsverdragen

Bilaterale investeringsverdragen hebben als doel investeringen van Belgische bedrijven in het buitenland te beschermen tegen arbitrair overheidshandelen. Deze verdragen zijn wederkerig. Enerzijds geven zij Belgische bedrijven een verhoogde graad van bescherming in het buitenland, anderzijds trekken zij buitenlandse investeringen in de Belgische economie aan. België sluit zijn investeringsverdragen steeds samen met Luxemburg af in het kader van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie.

  1. Laatst bijgewerkt op

Sinds het Verdrag van Lissabon is investeringsbescherming een Europese bevoegdheid. In een overgangsfase mogen de Europese lidstaten toch nog bilaterale investeringsverdragen onderhandelen onder bepaalde voorwaarden en in lijn met het hervormde EU-investeringsbeleid.

In 2018 werd er een nieuwe modeltekst opgesteld voor de onderhandeling van toekomstige verdragen. De nieuwe modeltekst past in het transitiebeleid van ons land naar een Europese en multilaterale benadering van investeringsbescherming. De tekst herneemt de principes van het hervormde Europese investeringsbeschermingsbeleid, versterkt de duurzaamheidsprincipes en herneemt de uitdovende provisies voor het op arbitrage gesteunde geschillenbeslechtingsmechanisme.

In de databank van verdragen kunt u nagaan met welke landen België een bilateraal investeringsverdrag heeft afgesloten.