Combinaties

  1. Laatst bijgewerkt op

Staatslening gecombineerd met een gift


De staatslening kan gecombineerd worden met een gift. Het maximum contractbedrag bedraagt in dat 24 miljoen euro (een LSS van maximum 10 miljoen euro en gift van 14 miljoen euro). In dit geval is de kredietperiode van de staatslening 30 jaar met hierbinnen een gratieperiode van 10 jaar. Deze terugbetalingsperiode kan van jaar tot jaar verschillen. De gift zal dezelfde voorwaarden hebben als de gift afzonderlijk.
 

Gemengd krediet gecombineerd met een gift


Een gift kan ook toegevoegd worden aan een gemengd krediet om op deze manier de contractwaarde te verhogen tot 26 miljoen euro. In dit geval is de kredietperiode van de staatslening 30 jaar met hierbinnen een gratieperiode van 10 jaar. Deze terugbetalingsperiode kan van jaar tot jaar verschillen. De gift zal dezelfde voorwaarden hebben als de gift afzonderlijk.  Het commercieel krediet kan oplopen tot 11,8 miljoen euro (4 miljoen voor het gemengd krediet en 7,8 miljoen voor de gift).
 

Staatslening gecombineerd met een intrestbonificatie


Beide instrumenten kunnen gecombineerd worden voor een project met maximale contractwaarde van 20 miljoen euro (10 miljoen euro LSS en 10 miljoen euro interestbonificatie). De bedragen van beide instrumenten dienen steeds hetzelfde te zijn (bijvoorbeeld voor een contract van 17 miljoen euro dient een staatslening van 8,5 miljoen euro gecombineerd te worden met een interestbonificatie van 8,5 miljoen euro).

In 2023 is de kredietperiode van de staatslening 30 jaar met hierbinnen een gratieperiode van 10 jaar. Deze terugbetalingsperiode kan van jaar tot jaar verschillen.