Gemengd krediet, lening van staat tot staat gecombineerd met een commercieel krediet

Gebonden staatsleningen kunnen gecombineerd worden met een commercieel krediet om het contractbedrag te maximaliseren.

 1. Laatst bijgewerkt op

Beschrijving


Gebonden staatsleningen kunnen gecombineerd worden met een commercieel krediet om het contractbedrag te maximaliseren. De verdeling tussen staatslening en commercieel krediet varieert elk jaar, afhankelijk van bepaalde parameters. Bijvoorbeeld, in 2024 is de verdeling 72% LSS en 28% commercieel krediet.

De kredietperiode van de staatslening bedraagt 40 jaar, inclusief een gratieperiode van 20 jaar, om een minimumschenkingsdeel van 35% te bereiken.

Na de betaling van het voorschot met de LSS worden de andere facturen pro rata het percentage betaald op de Staatslening en het commercieel krediet.

Doordat het begunstigde land de Staatslening uiteindelijk wel moet terugbetalen, moet Finexpo ook een prioriteitsbrief van het land in kwestie ontvangen. Die brief moet bevestigen dat het project een prioriteit is voor het land in kwestie en moet uitgaan van de regeringsniveaus van het ontwikkelingsland, zoals de president, de eerste minister, of de minister van Financiën.
 

Toekenningscriteria voor een gemengde krediet


Om een gebonden Staatslening toe te kennen:

 • moet het project prioriteit zijn voor begunstigde land;
 • mag het project commercieel niet leefbaar zijn;
 • moet het project ontwikkelingsrelevant zijn;
 • moet er concurrentie bestaan;
 • moet het project voldoende Belgische belang hebben (40%);
 • het maximumbedrag van de staatslening bedraagt 10 miljoen euro;
 • het maximale contractbedrag is 14 miljoen euro.
   


Procedure


Voor de projecten waarvoor staatsleningen worden aangevraagd, moeten de betrokken Belgische bedrijven een document voorbereiden aan de hand van een vragenlijst. Die vragenlijst zorgt ervoor dat de projecten op hun economische en ontwikkelingsrelevantie kunnen getoetst worden.
 

Stappen van de procedure

 • Het dossier wordt ingediend bij Finexpo, vergezeld van een kopie van het aanvraagformulier van Credendo.
 • Na analyse van het project, wordt het voorgelegd aan het Finexpo Comité.
 • Als het advies van het Comité positief is, wordt het dossier achtereenvolgens voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en aan de ministerraad.
 • Als het dossier goedgekeurd wordt door de ministerraad, geeft Finexpo een belofte tot interventie.
 • Het handelscontract mag niet ondertekend worden voordat de ministerraad het dossier goedgekeurd heeft.
 • Na ondertekening van het contract en van de kredietovereenkomst, wordt een ministerieel besluit uitvaardigen waarbij de stabilisatie aan de bank toegekend wordt.

Bij elke halfjaarlijkse terugbetaling, en ook tijdens de uitvoeringsperiode, maakt de bank een document over aan Finexpo waarin de rentevoet vermeld staat waaraan ze zich heeft moeten herfinancieren op de euro- of deviezenmarkt. Als de herfinancieringsrente verhoogd met de bankmarge hoger is, dan de CIRR, dan betaalt Finexpo het verschil aan de bank. Als hij lager is, dan wordt het verschil door de bank aan de Staat gestort.