Gift

De gift is een hulpinstrument waarbij volgens de regels van de OESO een schenkingsdeel van minimum 35% moet worden gerespecteerd.

 1. Laatst bijgewerkt op

Beschrijving


De gift is een hulpinstrument waarbij volgens de regels van de OESO een schenkingsdeel van minimum 35% moet worden gerespecteerd. Het totale schenkingsdeel van 35% van het contractbedrag wordt betaald tijdens de uitvoeringsperiode van het project onder de vorm van een gift. De resterende 65% moet contant of via een financiering betaald worden.

Om een gift toe te kennen: 

 • mag het project mag niet commercieel leefbaar zijn. Dat betekent dat er geen positieve investeringscashflow mag zijn gedurende de eerste tien jaar.
 • moet het project ontwikkelingsrelevant zijn;
 • moet het project een prioriteit zijn voor het begunstigde land;
 • moet er concurrentie bestaan die ook hulp krijgt;
 • moet het project voldoende Belgisch belang hebben (minimum 40%);
 • het contractbedrag mag niet hoger zijn dan 14 miljoen euro.
   


Procedure


Voor de projecten waarvoor een gift wordt aangevraagd, moeten de betrokken Belgische bedrijven een dossier samenstellen aan de hand van een vragenlijst. Die vragenlijst maakt het mogelijk de projecten op hun economische en ontwikkelingsrelevantie te toetsen.
 

Stappen van de procedure
 

 • Het dossier wordt ingediend dossier bij Finexpo.
 • Na analyse van het project, wordt het voorgelegd aan het Finexpo Comité.
 • Als het advies van het Comité positief is, wordt het dossier achtereenvolgens voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en aan de ministerraad.
 • Als het dossier goedgekeurd wordt door de ministerraad, geeft Finexpo een belofte tot interventie.
 • Het handelscontract mag niet ondertekend worden voordat de ministerraad het dossier goedgekeurd heeft.
 • Na ondertekening van het contract, wordt een ministerieel besluit uitgevaardigd waarbij de gift toegekend wordt.
 • De Nationale Bank van België opent een rekening voor de betaling aan het bedrijf. De gift wordt in 3 keer betaald gespreid over 3 begrotingsjaren.