Intereststabilisatie

Uw klant kan een vaste rentevoet krijgen als die voldoet aan alle onderstaande voorwaarden.

 1. Laatst bijgewerkt op

Beschrijving


Uw klant kan een vaste rentevoet krijgen als die voldoet aan alle onderstaande voorwaarden:

 • U bent een Belgische kmo of een grote onderneming.
 • U exporteert uitrustings- of investeringsgoederen en aanverwante diensten naar eender welk land.
 • Uw klant wil niet contant betalen, maar wil een betalingsuitstel onder de vorm van een krediet, en als dat laatste minimaal 2 jaar bedraagt.
 • Dat krediet wordt uitgedrukt in euro, USD of yen.
 • het contractbedrag is niet meer dan 100 miljoen euro.
 • Het project wordt gedekt door Credendo.

Uw klant kan dan een vaste rentevoet gedurende de ganse kredietperiode krijgen door beroep te doen op een intereststabilisatie. Hij heeft dan de garantie dat hij het kredietbedrag gedurende de ganse kredietperiode aan dezelfde rentevoet kan terugbetalen. Dat kan een voordeel zijn tegenover concurrenten die die betalingsvoorwaarden niet kunnen aanbieden.
 

Commercial Interest Reference Rate 


De vaste rentevoet die in het kader van een intereststabilisatie aan de koper gegarandeerd wordt, is de Commercial Interest Reference Rate (CIRR). De CIRR wordt elke maand vastgelegd door de OESO voor de verschillende deviezen op basis van economische parameters en wordt meegedeeld aan de Lidstaten.

De tussenkomst van Finexpo in het kader van een stabilisatie gebeurt op basis van het verschil tussen de gegarandeerde, gestabiliseerde rentevoet (CIRR) en de rentevoet waaraan de banken zich herfinancieren op de korte termijnmarkt (Euribor of Libor) verhoogd met een bankmarge. Op dit moment is die marge 0,75%.
 


Procedure


Om te kunnen genieten van een intereststabilisatie moet de exporteur of de bank een officiële aanvraag indienen bij het Secretariaat van Finexpo aan de hand van een vragenlijst. Die vragenlijst maakt het mogelijk de projecten op hun economische en ontwikkelingsrelevantie te toetsen.
 

Stappen van de procedure

 • Het dossier wordt ingediend bij Finexpo, vergezeld van een kopie van het aanvraagformulier van Credendo.
 • Na analyse van het project, wordt het voorgelegd aan het Finexpo Comité.
 • Als het advies van het Comité positief is, wordt het dossier achtereenvolgens voorgelegd aan de Inspectie van Financiën en aan de ministerraad.
 • Als het dossier goedgekeurd wordt door de ministerraad, geeft Finexpo een belofte tot interventie.
 • Het handelscontract mag niet ondertekend worden voordat de ministerraad het dossier goedgekeurd heeft.
 • Na ondertekening van het contract en van de kredietovereenkomst, wordt een ministerieel besluit uitvaardigen waarbij de stabilisatie aan de bank toegekend wordt.

Bij elke halfjaarlijkse terugbetaling, en ook tijdens de uitvoeringsperiode, maakt de bank een document over aan Finexpo waarin de rentevoet vermeld staat waaraan ze zich heeft moeten herfinancieren op de euro- of deviezenmarkt. Als de herfinancieringsrente verhoogd met de bankmarge hoger is, dan de CIRR, dan betaalt Finexpo het verschil aan de bank. Als hij lager is, dan wordt het verschil door de bank aan de Staat gestort.